Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Wzorem w populizm

Fotorzepa/Robert Gardziński
Prezydent wspomniał o możliwoœci zapisania wieku emerytalnego w konstytucji. Mam nawet pomysł, jak sformułować odpowiedni przepis. Napisałbym tak: „Każdy obywatel ma prawo do równej dla wszystkich emerytury od poczštku roku kalendarzowego następujšcego po roku, w którym ukończył wiek niższy od oczekiwanej œredniej długoœci życia o iloczyn 10 i współczynnika dzietnoœci ogólnej"!

Nawet biskupi powinni się włšczyć w debatę konstytucyjnš i napisać list do wiernych: „Poznacie prawdę, a prawda uczyni Was wolnymi". Prawda zaœ jest taka, że Pan Jezus już więcej chleba i ryb nie rozmnoży, a w ZUS nie ma żadnych pieniędzy. Te, które dziœ płacimy, sš natychmiast wydawane na emerytury naszych rodziców i dziadków, pensje pracowników ZUS i system komputerowy, który liczy, jakš dostaniemy emeryturę, na którš będš płaciły nasze dzieci i wnuki. Warunek podstawowy jest taki, że trzeba zrobić te dzieci, by one z kolei zrobiły te wnuki. Na opodatkowanie robotów raczej bym nie liczył.

Emerytura jest œwiadczeniem społecznym, którego wysokoœć jest uzależniona od wysokoœci dochodu narodowego i jego podziału między tych, którzy go wytwarzajš, a tych, którzy już tego nie robiš. Proporcja ta zależy od liczby osób wchodzšcych na rynek pracy i tych, które przechodzš na emeryturę. Więc tak dla przypomnienia: w 1955 r. urodziło się prawie 400 tys. chłopców, którzy wiek emerytalny osišgnš w 2020 r. Ale w 2000 r. chłopców, którzy zacznš pracować w 2020 r., urodziło się raptem 190 tys. Jakie sš tego konsekwencje dla rynku pracy i finansów publicznych, a więc i systemu emerytalnego?

Jeœli œrednia oczekiwana długoœć życia wynosi dziœ 80 lat, a współczynnik dzietnoœci – 1,3, to według zaproponowanego wzoru wiek emerytalny wyniesie 67 lat [80 - (10 x 1,3)]. Jeœli współczynnik dzietnoœci wzroœnie do 1,5, to wiek emerytalny obniży się i wyniesie 65 – pod warunkiem oczywiœcie, że nie wzroœnie oczekiwana długoœć życia. Im więcej osób w wieku produkcyjnym, tym dłużej mogš utrzymywać emerytów. Zapisanie tego w konstytucji utrudni manipulowanie wiekiem emerytalnym w celach wyborczych bez oglšdania się na długookresowy interes obywateli, społeczeństwa i państwa. Ale chyba nie o to w tym wszystkim chodzi...

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego i szefem rady WEI

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL