Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Koniec komorniczej hossy - komentarz Mateusza Rzemka

123RF
Nigdy nie chciałbym pracować jako komornik. Nawet bioršc pod uwagę wysokie zarobki, jakie osišgajš najlepsi w tym fachu. Œrednie wynagrodzenie w wysokoœci 50 tys. zł miesięcznie robi wrażenie.

Ten zawód wymaga jednak szczególnej cechy charakteru: bezwzględnoœci. Niezbędnej przy skutecznym œcišganiu długów z emeryta, który nie spłaca kredytu. Potrzebnej przy dorzynaniu przedsiębiorcy, któremu powinęła się noga i nie jest w stanie spłacić swoich długów. Ta bezwzględnoœć jest jednak bezcenna przy œcišganiu wierzytelnoœci z kanciarzy i nacišgaczy, którzy z założenia nie chcš spłacać swoich zobowišzań i zrobiš wszystko, by ukryć majštek. W takich przypadkach szybkie i skuteczne działanie komorników służy polskim przedsiębiorcom. Bo przecież komornik żyje ze œcišgania długów w imieniu państwa.

Liczne w ostatnich latach przykłady nieetycznego zachowania komorników wskazujš jednak, że wiele osób, które pracujš w tym zawodzie, nie dorosło do niezbędnej w nim innej cechy: odpowiedzialnoœci. Przykładem niech będzie emerytka, która straciła oszczędnoœci całego życia, bo miała takie samo imię i nazwisko jak dłużniczka, a komornikowi nawet nie przyszło do głowy, aby sprawdzić, że chodzi o zupełnie innš osobę.

Ta komornicza hossa powoli się jednak kończy. Od poczštku przyszłego roku ma wejœć w życie nowela przepisów przewidujšca lepszy nadzór sšdów i ministra sprawiedliwoœci nad państwowymi egzekutorami długów. Pojawi się limit spraw, które będš mogli wzišć do załatwienia. Skończy się hurtowe œcišganie długów, przy którym dochodzi do największych nieprawidłowoœci. Zmniejszš się także opłaty komornicze, które skutecznie odstraszš osoby zainteresowane wyłšcznie zarabianiem dużych pieniędzy na cudzej krzywdzie. Pytanie, jak ten eksperyment wpłynie na rozliczenia przedsiębiorców z ich kontrahentami. Gdy nie będzie komu œcišgać długów w imieniu państwa, na pewno znajdš się chętni do œcišgania ich na własny rachunek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL