Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Spadki: PIT a nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia

123RF
15 maja 2017 roku Naczelny Sšd Administracyjny postanowił, że nie jest Ÿródłem przychodu zbycie nieruchomoœci nabytej w drodze dziedziczenia przed upływem pięciu lat od nabycia przez małżonka pozostałego przy życiu udziału w nieruchomoœci, w sytuacji gdy od nabycia nieruchomoœci przez obojga małżonków do majštku wspólnego minęło pięć lat.

Niestety, to dobra wiadomoœć jedynie dla wdów i wdowców. NSA mógł pójœć dalej i stwierdzić, że w ogóle od sprzedaży nieruchomoœci nabytej w drodze dziedziczenia nie płaci się podatku dochodowego, bo nie ma żadnego przychodu w momencie jej sprzedaży. Przychód był w momencie dziedziczenia – a ten podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, więc nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym. Jeœli ktoœ odziedziczył dolary, euro czy złoto i je sprzedał, to nie płaci podatku dochodowego. Dlaczego więc ma płacić podatek, gdy odziedziczył nieruchomoœć? Ale dobrze przynajmniej, że NSA postanowił ostatecznie rozstrzygnšć ten problem.

Wyrok NSA będzie miał jednak znaczenie jedynie dla tych wdów i wdowców, od których fiskus nie zdšżył pobrać podatku. Pozostałym nie ma jak go oddać, bo nie ma do tego podstawy prawnej! A bez podstawy prawnej w „demokratycznym państwie prawa urzeczywistniajšcym zasady sprawiedliwoœci społecznej", którym jest Rzeczpospolita na podstawie art. 2 Konstytucji, można jedynie skutecznie zabrać podatnikom pienišdze. Zwrócić im pieniędzy zabranych bez podstawy prawnej nie można. I to jest konkretny powód, żeby konstytucję zmienić. Problem w tym, że propozycje prezydenta w ogóle nie dotyczš jakichkolwiek praw obywateli ani gwarancji ich przestrzegania. Š?

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL