Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Anna Wojda: Podatek od absurdu

Bloomberg
Praktyka urzędników nie nadšża za rzeczywistoœciš i postępem technologicznym. Pokazuje to przykład handlu kryptowalutš. Fiskus w najnowszej interpretacji podatkowej twierdzi, że giełdowe wycišgi nie wystarczš, by odliczyć wydatki na jej zakup. Konieczna jest do tego faktura VAT. A przecież z rozporzšdzenia ministra finansów wynika, że zakupy mogš być dokumentowane nie tylko fakturš, ale też innym wiarygodnym dokumentem.

Nie po raz pierwszy system podatkowy walczy z logikš. Ta należy do œwiata wyimaginowanego, podatki zaœ do realnego. Dlatego podatnikowi, który próbuje coœ objaœniać fiskusowi, może się wydawać, że logicznie rozumujšc, ma rację. Mimo to podatek musi zapłacić. Co oznacza, że traci pienišdze, choć przekonania może sobie zachować.

Wymóg przedstawiania faktury jako dowodu poniesienia wydatków na zakup kryptowalut na giełdzie pokazuje wyraŸnie, że logika i fakty nie przeszkadzajš fiskusowi w wydawaniu interpretacji. Niewtajemniczonym wyjaœnię, że zasady obrotu wirtualnš walutš nie przewidujš wystawiania faktur. Inwestor otrzymuje natomiast zbiorcze zestawienie transakcji z giełdy kryptowalut, które zawiera datę zakupu, cenę i prowizję pobranš przez giełdy. Sšdy administracyjne wielokrotnie potwierdzały, że można taki dokument przedstawiać fiskusowi.

Fakty sš więc niepodważalne. Jeœli jednak teoria nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów – powiedział Hegel. Niemiecki filozof najwyraŸniej zainspirował polskiego fiskusa. Faktem jest, że podatnik nie odliczy kosztów, jeœli nie ma faktury. A skoro faktury mieć nie może, zapłaci wyższy podatek.

I niech ktoœ powie, że to bez sensu. Skoro jest dochód w brzęczšcej monecie, to jest sens! Złotówki można przecież precyzyjnie policzyć. Jednym słowem, jeœli coœ jest głupie, ale jest z tego dochód, głupie już nie jest. Tak oto absurd zacišgnšł się na służbę finansów publicznych. W końcu nawet najbardziej nielogiczny podatek przynosi pienišdze. Co było do udowodnienia. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL