Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Jerzy Kowalski: Szkodliwy faul na własnym boisku

Jerzy Kowalski
Fotorzepa, Waldemar Kompała
Przyjemnie jest być sędziš, arbitrem, mediatorem, czy też jakimœ ważnym decydentem we własnej sprawie.

Nawet więcej – nie tylko przyjemnie, ale i korzystnie, zwłaszcza, gdy taka pozycja przynosi profity materialne instytucji, konkretnej osobie, czy tylko mołojeckš sławę i prestiż. Jednak już Rzymianie wiedzieli, że „Nemo iudex in causa sua", czyli nie można być sędziš we własnej sprawie. Dobrze zorganizowane społecznoœci, państwa, jednostki samorzšdowe, a nawet firmy i inne systemy organizacyjne wiedzš o tym, i unikajš takich instytycjonalnych fauli. Lepsza jest przejrzystoœć i transparentnoœć. Dajš one nie tylko spokój sumienia, łatwoœć decyzyjnš, ale chyba też coœ, co można nazwać przewagš konkurencyjnš. Ale w czym rzecz – zapyta dociekliwy czytelnik. Ano chodzi o niedoróbkę ustawowš, która pozwala na to, że w sprawach odszkodowawczych przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa właœciwoœć sšdu ustalana jest na podstawie art. 29 k.p.c., który stanowi, że powództwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnoœciš wišże się dochodzone roszczenie. Oznaczać to może z grubsza, że sprawa przedsiębiorcy, który dochodzi rekompensaty od skarbu państwa za szkodę spowodowanš wydaniem niezgodnego z prawem orzeczenia bywa rozpoznawana przed sšdem, w którym wczeœniej dopuszczono się zaniedbania. Czyli rozstrzyga o odszkodowaniu za szkodę, ten sam sšd, którego aktywnoœć orzecznicza stała się przyczynš powstania szkody przedsiębiorcy. Jest pewne, że lepiej oszczędzić sšdowi podejmowania decyzji o odszkodowaniu w obliczu istnienia takiego dylematu. Tak więc chyba pora na korektę ustawodawczš.

Więcej o szczegółach kontrowersyjnego stosowania procedury cywilnej w tekœcie A. Gieshmanna i M. Migały „Jak przedsiębiorca może dochodzić odszkodowania od władz publicznych".

Zapraszam do lektury także innych artykułów w najnowszym numerze „Biznesu".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL