Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Niepełnosprawni tracš przez nieuczciwe firmy - komentuje Ernest Bodziuch

www.sxc.hu
Do dziœ nie mogę zrozumieć skšd taka wrzawa po moim artykule sprzed dwóch tygodni (Karuzela, czyli jak najproœciej wyłudzić miliard). Co więcej rozmowy, które po tym czasie przeprowadziłem z ekspertami i osobami ze œrodowisk wspierajšcych niepełnosprawnych jeszcze mocniej uœwiadamiajš mnie w tym, że temat trzeba dršżyć – tak by to właœnie niepełnosprawni na zmianach ustawowych zyskali jak najwięcej a nie nieuczciwi przedsiębiorcy.

Czytaj także: Karuzela, czyli jak najproœciej wyłudzić miliard

Na poczštek krótkie odniesienie do jednego z porali branżowych, który nie podajšc konkretów zarzucił mi kłamstwo w tekœcie. Jeœli chodzi o wysokoœć ulg w odpisie na PFRON (obniżenie wpłat na PFRON z tytułu art.22 ustawy) podałem, że sięgajš one ponad 700 mln złotych i chodziło o rok 2016. Ów portal napisał, że to kłamstwo, bo były zmiany i dzięki nim odpisy to, co najwyżej 420 mln. Wyjaœniam, więc zgodnie z najœwieższymi danymi: za 2016 to 735 mln. (wzrost w stosunku do 2015) a za '17 – 600 milionów złotych odpisów. Jeœli ów portal ma problem ze znalezieniem danych to podpowiadam sš na stronie www.bip. pfron.org.pl. Wystarczy wkleić adres do wyszukiwarki i wyszukać choćby sprawozdania Zarzšdu PFRON. Dla ułatwienia podpowiem również, że to strona instytucji dbajšcej o interesy niepełnosprawnych. Skoro w tak banalnym przykładzie moi krytycy mijajš się z prawdš nie ma najmniejszego sensu zajmować się kolejnymi wštkami, bo szkoda na to czasu. Warto zwrócić uwagę w tym czasie na inne problemy.

Nikt, z kim rozmawiałem nie zaprzeczył istnieniu „aukcji", na których firmy dalej wymuszajš od pracodawców zatrudniajšcych osoby niepełnosprawne by wystawiały faktury na podstawie, których będš mogły zastosować jak największy odpis na PFRON. Do czego to prowadzi? A no do tego, że by dać jak największy odpis muszš zaniżać przychody oraz koszty produkcji czy usług. Zatem firma kupujšca usługi a niezatrudniajšca niepełnosprawnych zyskuje dwa razy. Raz, gdy kupuje po zaniżonej, nierynkowej cenie usługi lub produkt a drugi raz, gdy nie płaci na PFRON. Niech ktoœ mi, zatem powie i podpisze się pod tym, dlaczego budżet państwa i ja, jako podatnik mam dotować firmy wymuszajšce „handel" ulgami a nie firmy bezpoœrednio zatrudniajšce osoby niepełnosprawne? Wiem i rozumiem, że niepełnosprawni bojš się tego, że pienišdze raz zabrane już do nich nie trafiš. I właœnie tu zadanie posłów by tak napisać prawo by te pienišdze trafiły właœnie do firm zatrudniajšcych osoby niepełnosprawne i samych osób niepełnosprawnych. Zresztš do bardzo podobnych wniosków dochodzš organizacje przedsiębiorców takie, jak chociażby ZPP czy BCC.

Co do samych firm zatrudniajšcych osoby niepełnosprawne. Bardzo ważny postulat podnoszš zaangażowane œrodowiska, chociażby Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie. PFRON ma mieć możliwoœć dokładnej weryfikacji tego, ile osób niepełnosprawnych dana firma zatrudnia. Dziœ może jedynie prosić pracodawcę o informacje. Prawo tak trzeba zmienić by na wezwanie PFRON-u firma miała obowišzek przedstawić dokumenty o osišganiu 30% progu. Słychać głosy, że to zły pomysł a firmy przestanš zatrudniać niepełnosprawnych. Strzelam, że to pewnie nie te zatrudniajšce odpowiednio dużo niepełnosprawnych protestujš...

I jeszcze jeden aspekt – pomysł obowišzku zatrudnienia 30% na dzień wystawienia faktury. Pomysł, co najmniej dziwny. Wystarczy zawrzeć z niepełnosprawnymi umowy na 1/30 etatu z datš œwiadczenia pracy w konkretnym dniu i wtedy wystawiać faktury uprawniajšce do odpisów. Lech Falandysz by się nie powstydził takiego rozwišzania. Zdecydowanie lepszym jest wykazanie œredniego 30% zatrudnienia przez cały miesišc poprzedzajšcy wystawienie faktury.

I jeszcze raz na koniec pytanie. Dlaczego komuœ zależy by dotowane były duże międzynarodowe korporacje niezatrudniajšce niepełnosprawnych a nie ci przedsiębiorcy, spółdzielnie czy zakłady pracy chronionej, które majš ich w swoich szeregach bardzo wielu? Jeszcze nie wiem. Ale się dowiem.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL