Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Marek Domagalski o decyzji irlandzkiej sędzi: Straszenie Luksemburgiem jest na wyrost

Adobe Stock
Trybunał w Luksemburgu nie ma podstaw i nie jest w stanie zablokować transgranicznej współpracy prawnej i sšdowej z Polskš.

ZapowiedŸ irlandzkiej sędzi o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwoœci UE pytania prejudycjalnego, czy reforma systemu sprawiedliwoœci w Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu Polaka bronišcego się w Irlandii przed ekstradycjš, zapewne będzie – aż do rozstrzygnięcia Trybunału – wykorzystywana w sporach o stan reform polskiego sšdownictwa i jego kondycję. Ten proces ani nawet niekorzystny dla Polski (jej władz) wyrok Trybunału nie storpeduje transgranicznej współpracy prawnej z Polskš w UE.

Niekorzystny dla strony polskiej wyrok TS niektóre transgraniczne sprawy może, owszem, nieco skomplikować, dajšc prawnikom dodatkowš amunicję, ale każdy spór ma dwie strony i prawnicy drugiej strony będš prezentować kontrargumenty. Jedni będš cytować irlandzkš sędzię, a może też z czasem TS UE, że wskutek zmian w polskim prawie naruszone zostały zasady praworzšdnoœci i demokracji, co wzbudza wštpliwoœci co do możliwoœci skutecznego wykonania ekstradycji, a szacunek dla rzšdów prawa jest kluczowy w procesie działania europejskiego nakazu aresztowania. Druga strona, oprócz, ma się rozumieć, obrony polskich reform i wiarygodnoœci polskich sędziów, będzie z kolei mówić, co i bez tego wiadomo, że nie da się ignorować dużego państwa w œrodku Europy i jego wymiaru sprawiedliwoœci.

Gdyby wyrok TS UE w Luksemburgu był niekorzystny dla strony polskiej, to chociaż chodzi o szczególnš procedurę, nie można wykluczyć, że w innych procedurach np. o uznawanie wyroków cywilnych, może oddziaływać nie tylko siłš autorytetu. Dla innych sšdów, w innych sprawach nie będzie to jednak automat, gdyż te inne procedury majš swojš specyfikę.

Jeszcze ważniejsze jest realne życie, to, że „obywatele Unii", jak umierali, tak będš umierać, będš więc sprawy np. o ważnoœć testamentów i o spadki, będš się wcišż pobierać i rozwodzić oraz prowadzić interesy gospodarcze – niezależnie od tego, czy mieszkajš w Polsce, Irlandii czy innym kraju UE. Będš zatem potrzebować sprawnych transgranicznych procedur i będš domagać się tego od sędziów, ale przede wszystkim od polityków swych krajów, których wybierajš w wyborach.

I tak przechodzimy do polityki, bo wprawdzie w sšdach i trybunałach być jej nie powinno, to jednak ustrój sšdownictwa czy to konkretnych państw czy organizacji międzynarodowej – jak UE, jest sprawš politycznš.

Choć więc trudno sobie wyobrazić, by np. szwedzki czy francuski sšd nie zastosował się do polskiego wyroku rozwodowego dotyczšcego obywatela jego kraju tylko dlatego, że TS UE wyraził zastrzeżenia do polskich reform, nie wchodzi, moim zdaniem, w rachubę generalna negacja polskiego wymiaru sprawiedliwoœci.Gdyby jednak do tego doszło w większej skali, stanęłaby kwestia wręcz przyszłoœci Unii i jej kształtu. Te sprawy nie sš zaœ w rękach ani sędziów w Irlandii, ani w Luksemburgu, ani w ogóle sędziów – to jest sprawa polityków i obywateli poszczególnych państw.

Czytaj także:

Warchoł: dubliński sšd prezentuje podwójne standardy

Irlandzki sšd uderza w reputację polskich sędziów

Co grozi Polsce po decyzji irlandzkiej sędzi

ENA to zaufanie, nie ma zaufania nie ma też ENA

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL