Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Areszty zamiast wyroków - komentuje Wojciech Tumidalski

Fotorzepa, Piotr Nowak
Wiadomoœć, że za rzšdów PiS i Zbigniewa Ziobry wzrosła liczba aresztowań, nikogo nie powinna zaskakiwać. Rzšdzšca partia szła do wyborów z hasłami rozliczania aferzystów i twardej polityki karnej. I słowa dotrzymuje – co wynika z ministerialnych statystyk.

Problem leży jednak gdzie indziej. Areszt, z nazwy tymczasowy, dawno stał się namiastkš kary, wykonywanej szybko i trwajšcej długo, bo œlimaczš się œledztwa, a i procesy nie idš sprawnie. Publika jest zachwycona – w końcu sprawca już siedzi. Tylko że osadzony przestępcš jeszcze nie jest, chroni go zasada domniemania niewinnoœci, a w areszcie ma mniej praw niż skazany. Ale nikt – poza słabo słyszalnym głosem prawników – nie kwapi się, by wyjaœniać, czym różni się areszt od odsiadywania orzeczonej kary. Lepiej wœród fleszy wystšpić jako pogromca układu, nie czekajšc, aż sšd oceni, czy oskarżenia sš zasadne.

Tymczasowe aresztowanie ma pozwolić na sprawne przeprowadzenie œledztwa, odseparować potencjalnie niebezpiecznš osobę od społeczeństwa i nie pozwolić jej wpływać na œwiadków. Sšdy majš je stosować w ostatecznoœci, gdy nie wystarczy poręczenie majštkowe czy zakaz opuszczania kraju. Co rusz pojawiajš się jednak zarzuty, że œrodek ten jest nadużywany. O ile w œledztwach o zabójstwa czy inne zbrodnie takie decyzje nie dziwiš, o tyle w skomplikowanych sprawach z politykš czy biznesem w tle zawsze będš się rodzić podejrzenia, że chodzić może np. o to, by areszt zmiękczył podejrzanego.

Presja prokuratury na sšdy ostatnio się nasiliła. Gdy szczecińscy sędziowie nie zgodzili się na aresztowanie władz zakładów chemicznych z Polic, ruszyło œledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowoœci przy wyznaczaniu składów do badania wniosków o areszt. Sędzia powinien być ponad to wszystko, ale pewnie niejeden ma z tyłu głowy ryzyko znalezienia się na celowniku specjalnych wydziałów prokuratury do spraw sędziów.

Kodeks mówi, że œledztwo powinno trwać trzy miesišce. Ale kto słyszał, żeby poważna sprawa tak szybko się skończyła? A areszt trwa i trwa...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL