Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Szara strefa a logistyka w firmie

Bloomberg
Gdyby prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił jasnych wyjaœnień, nie byłoby problemów z interpretacjš przepisów – piszš eksperci.

Sebastian Gumiela, Jacek Arciszewski

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zyskał silne uprawnienia kontrolne wobec podmiotów działajšcych na rynku paliw ciekłych, które sš zwolnione z obowišzku posiadania koncesji, m.in. poprzez obowišzek ich rejestracji jako tzw. podmioty przywożšce. Branża TSL (transport–spedycja–logistyka) jest przekonana, że jej też dotyczy obowišzek rejestracji, a uchylanie się od niego oznacza karę nawet do 2,5 mln zł. Czy faktycznie po 16 stycznia 2017 r. jest się czego bać?

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 2 wrzeœnia 2016 r., wprowadziła do Polski nieznanš dotšd instytucję podmiotu przywożšcego. Rejestr tych podmiotów prowadzi w formie elektronicznej prezes URE. Poczštkowy entuzjazm zwišzany z uporzšdkowaniem rynku paliw gaœnie, a jego miejsce zastępuje przekonanie, że sporo kwestii nie zostało doprecyzowanych. Co więcej, chaos definicyjny uderza rykoszetem w branżę logistycznš....

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL