Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Biała księga: reforma sšdownictwa się nie cofnie - komentuje Tomasz Pietryga

Tomasz Pietryga
Fotorzepa, Waldemar Kompala
Polska nie wycofa się nawet o krok z przyjętych reform sšdownictwa. Takš wymowę będzie miała biała księga, którš w czwartek ma zawieŸć do Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Ma rozmawiać o stanie praworzšdnoœci w Polsce m.in. z Jeanem-Claude'em Junckerem. Rzšd w dokumencie tłumaczy się z powodów reform. Zmiany w KRS zwišzane sš m.in. z niskš reprezentatywnoœciš starej Rady, a także z zablokowaniem przez KRS blisko setki asesorów, którzy mieli przyjœć z odsieczš wymiarowi sprawiedliwoœci.

Reforma Sšdu Najwyższego wynika natomiast z nierozliczenia się sędziów z komunistycznš przeszłoœciš. A utworzenie specjalnej Izby Dyscyplinarnej tłumaczone jest łagodnoœciš kar dla sędziów, którzy sprzeniewierzyli się obowišzujšcym zasadom. Mowa jest też o reformie Trybunału Konstytucyjnego jako odpowiedzi na nieprawidłowy wybór sędziów za rzšdów PO–PSL.

Rzšd jednoczeœnie przywołuje, że podobne rozwišzania sprawdzajš się w innych krajach UE, m.in. w Niemczech czy Hiszpanii. W dokumencie jest też mowa o kolejnych planowanych reformach polskiej Temidy. Chodzi m.in. o zmiany w kognicji i wyprowadzenie małych spraw poza sšdy.

Jednym zdaniem: ani kroku w tył. Jeżeli urzędnicy w Brukseli spodziewali się, że Morawiecki zarysuje pola ustępstw czy korekt, mocno się rozczarujš. Obszerne wyjaœnienie reformatorskich motywacji musi im wystarczyć. A to, że wybór członków do nowej kontrowersyjnej KRS nastšpił zaledwie dwa dni przed wizytš premiera w Brukseli, œwiadczy, że w tej sprawie obóz prawicy nie zamierza prowadzić żadnej gry pozorów.

Uczciwie trzeba dodać, że szukanie kompromisu i pola dla ustępstw jest coraz trudniejsze ze względu na stopień skomplikowania reform i upływajšcy czas. Dziœ np. trudno sobie wyobrazić nie tylko polityczne, ale i prawne odkręcenie zmian w TK, skoro od reformy minęły już dwa lata, a Trybunał działa i wydaje wyroki. Trudno też się spodziewać zawrócenia czystki kadry kierowniczej w sšdach. Niewzruszona wydaje się też reforma SN, bo wchodzi w życie już na poczštku kwietnia.

Krótko rzecz ujmujšc, ten okręt płynie w jednš stronę i trudno oczekiwać zmiany kursu. Do kolizji nie dojdzie tylko wtedy, jeœli swój kurs złagodzi Bruksela. A przynajmniej na razie wydaje się to mało realne.

Biała księga reform w sšdach jedzie do Brukseli >A13

Płomień wolnoœci czy płomyczek œwiecy >A20

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL