Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Karać za nieszczepienie - komentuje Tomasz Pietryga

Fotolia
Państwo musi zdecydowanie reagować na ruchy antyszczepionkowe. Rodzice, którzy ignorujš obowišzek szczepień, powinni być nie tylko surowo karani finansowo, ale też powinni płacić za leczenie nieszczepionych dzieci z własnej kieszeni. Dobrze by też było, gdyby ich zdolnoœć do wypełniania obowišzków rodzicielskich każdorazowo badały sšdy rodzinne.

Dziœ szacuje się, że ponad 30 tys. dzieci w Polsce nie zostaje zaszczepionych, choć jest taki obowišzek. Państwo stara się walczyć z tš niesubordynacjš, ale problem powraca. Egzekwowanie prawa grzęŸnie w administracyjnych procedurach, które dajš możliwoœć prawnych uników lub przynajmniej grania na zwłokę.

Ruch antyszczepionkowy to trochę moda, trochę pseudoideologia, która w dzisiejszym œwiecie trafia na podatny grunt. Nieszczepienie dzieci stało się tak samo trendy jak bycie eko czy dieta wegańska, z tš jednak różnicš, że może być groŸne nie tylko dla samych dzieci, lecz i dla całej populacji.

Narodowy program szczepień i jego kalendarz nie został ułożony przez szarlatanów, ale ekspertów chcšcych zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich. Idea szczepień tak naprawdę opiera się na umowie społecznej. Nie chodzi w niej o czubek nosa rozhisteryzowanej matki, która bezrefleksyjnie przyjęła argumenty sšsiadek i antyszczepionkowych szarlatanów. Dzieci szczepimy przecież nie tylko dla nich samych, ale także dla innych, dla całej populacji. W ten sposób bowiem wytwarzamy wspólnš zbiorowš odpornoœć na niebezpieczne choroby, niwelujšc ryzyko wybuchu groŸnej epidemii. Tymczasem przez walkę tzw. antyszczepionkowców z fikcyjnymi zagrożeniami bardzo realnie zaczynajš wracać zakaŸne choroby, które były już opanowane.

Nie ma żadnych badań naukowych potwierdzajšcych szkodliwoœć szczepień. Sš natomiast takie, które pokazujš, że nie wywołujš one żadnych trwałych skutków ubocznych. Mimo to kolejni wyznawcy modnej ideologii rozpowszechniajš różne mity. Cišgle żywy jest np. ten, że szczepionki przeciwko odrze, œwince i różyczce wywołujš autyzm.

Podobnie żywy jest mit, że szczepienia przeciwko grypie powodujš chorobę Alzheimera.

Co zatem państwo powinno zrobić? Karać za łamanie prawa i prowadzić działalnoœć edukacyjnš obalajšcš te szkodliwe mity. I żadnego kompromisu. Bo antyszczepionkowcy rozsšdnych ludzi nie przekonajš, mogš natomiast zrobić krzywdę nie tylko swoim dzieciom.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL