Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lepiej współtworzyć euro2

Bloomberg
Przyjęcie wspólnej waluty byłoby dla Polski romantycznym skokiem do chybocšcego się pojazdu – piszš profesorowie z Wydziału Zarzšdzania UW.

Grzegorz Kołodko w artykule „Czy Polska zbawi Europę” („Rzeczpospolita” z 3 stycznia) zachęca do romantycznego gestu dla ratowania Unii Europejskiej i strefy euro. Takim gestem byłoby, jego zdaniem, przystšpienie Polski do strefy w obecnej sytuacji kłębišcych się problemów i namiętnoœci zagrażajšcych integracji europejskiej.

Naszym zdaniem byłby to niestety dla Polski romantyczny skok do chybocšcego się pojazdu, w nadziei że swoim ciężarem uchroni go przed wypadnięciem z torów i umożliwi dalszš stabilnš jazdę. Tymczasem dla Polski ważniejsze jest posiadanie własnej strategii rozwoju, oczywiœcie kompatybilnej – gdzie tylko to możliwe z kształtowanš na nowo politykš gospodarczš Unii Europejskiej.

Czy dalej byłoby już dobrze

Wolny rynek, który tworzš nierówni pod względem produktywnoœci i konkurencyjnoœci partnerzy, prowadzi do tego, że muszš często korzystać ze zmiany kursów walut dla jej poprawy. Dewaluacje dostosowawcze, zgodni...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL