Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Aneta Gawrońska: Inwestor za pożyczone

Aneta Gawrońska
Archiwum
Rynek nieruchomoœci zalewa gotówka. Jak szacuje Open Finance, Polacy za własne pienišdze kupujš œrednio ponad 4 tys. mieszkań miesięcznie.

W pierwszym kwartale na zakup nowych lokali w siedmiu największych miastach klienci wydali 4,4 mld zł. Rytm na rynku mieszkaniowym, jak mówiš eksperci, wyznaczajš inwestorzy, którzy bijš się o najlepsze oferty. O 24-metrowš kawalerkę w Gdyni walczyło ponad 60 chętnych, podbijajšc cenę ofertowš o kilkadziesišt tys. zł. Do licytacji dochodzi także w innych miastach.

Transakcje gotówkowe to jedna strona medalu. Polacy wcišż chętnie się zadłużajš na mieszkania. W czerwcu, jak podaje BIK, popyt na kredyty hipoteczne wzrósł o 20 proc., liczšc rok do roku. To pewne zaskoczenie, bioršc uwagę, że od kwietnia nie było już pieniędzy na dopłaty z „MdM". A to ten właœnie program napędzał rynek hipotek w pierwszym kwartale. Skšd więc tak dobre czerwcowe wyniki?

Jak opowiadajš poœrednicy, na mieszkania zadłużajš się także inwestorzy, nawet ci z gotówkš. Zamiast jednego lokalu za własne, kupujš dwa, trzy, bioršc częœć pieniędzy z banku. Bo kredyty nadal sš bardzo tanie, a mieszkania z najlepszymi adresami wynajmujš się œwietnie. Nic, tylko zarabiać. W czerwcu po kredyty ruszyli też kupujšcy nieruchomoœci dla siebie, wystraszeni perspektywš utrudnień, jakie przyniesie nowa ustawa o kredycie hipotecznym, która wejdzie w życie pod koniec lipca. Zdolnoœć kredytowa klientów będzie liczona tak jak teraz, ale same procedury udzielania kredytów będš bardziej czasochłonne.

Rynek nieruchomoœci wydaje się być stabilny. Inwestorzy, którzy go pompujš, muszš jednak pamiętać o zagrożeniach. Stopy procentowe prędzej czy póŸniej pójdš w górę, a wraz z nimi – raty kredytu. Spłata kilku mieszkań może przekreœlić œwietnie zapowiadajšcš się inwestycję. Czasem lepiej nie jeœć wielkš łyżkš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL