Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Lubnauer: Tylko Kaczyński mi nie pogratulował

PAP, Leszek Szymanski
Dzisiaj pan Trzaskowski jest kandydatem PO i przedmiotem rozmów koalicyjnych. Decyzje nie zapadły. Wracamy do negocjacji – uważa Katarzyna Lubnauer, nowa szefowa Nowoczesnej.

Koniec Nowoczesnej Ryszarda Petru, czas na Nowoczesnš Katarzyny Lubnauer?

Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej: Zdecydowaliœmy o tym, że z nazwy Nowoczesna znika Ryszard Petru jeszcze przed podjęciem decyzji delegatów Nowoczesnej, że szefem ugrupowania przestanie być Petru. Dojrzeliœmy do zmian w Nowoczesnej.

Czas na Nowoczesnš Katarzyny Lubnauer?

Nowoczesna nie jest partiš Katarzyny Lubnauer, jest ugrupowaniem wszystkich jej członków, a nawet sympatyków.

Kilka tygodni wczeœniej zapowiadała pani, że nie będzie kandydować, a jedynym kandydatem Nowoczesnej będzie Petru, który powinien przez kolejne lata pełnić funkcję lidera partii.

Przez ten czas nie we wszystkich kwestiach uzyskaliœmy konsensus i uznałam, że jedynš szansš, żeby Nowoczesnš wyprowadzić na prostš, odzyskać wiarygodnoœć i poprawić wizerunek, jest moje kandydowanie.

Ryszard Petru pogršżał Nowoczesnš?

Jako była członkini Unii Wolnoœci jestem zwolenniczkš zasady grubej kreski. Jesteœmy już po wyborach i nie ma sensu roztrzšsać tego, co było przed.

Nowoczesna ma dziœ nawišzywać do Unii Wolnoœci?

Chciałbym, żeby Nowoczesna nawišzywała do wszystkich mšdrych rzšdów, które budowały klasę œredniš. Unia Wolnoœci współtworzyła takie rzšdy i dlatego chciałabym nawišzać do dobrej tradycji Unii. Nowoczesna ma być ikonš klasy œredniej. Chcemy być przedstawicielami ludzi aktywnych, ciężko pracujšcych, codziennie dorabiajšcych się. Nowoczesna będzie w kontrze do Polski Misiewiczów promowanych przez PiS. Nowoczesna chce reprezentować Polaków przedsiębiorczych i aktywnych, a nie kolesiostwo i populizm PiS.

Nowoczesna nie kojarzyła się dotychczas z klasš œredniš, ale raczej jako ugrupowanie reprezentujšce wielkomiejskš klasę wyższš.

Myœlę, że Ÿle to pan interpretuje, ale partia ma nowego lidera i chcę wykorzystać ten moment, żeby wyraŸniej zdefiniować, czym jesteœmy. Nowoczesna się zmienia, a ja nie jestem Ryszardem. Nowoczesna reprezentuje aktywnych, pracujšcych, przedsiębiorczych, ciężko pracujšcych Polaków. Musimy zapewnić rodakom poczucie bezpieczeństwa, zarówno polityczne, jak i gospodarcze i międzynarodowe.

Jak?

Polacy nie powinni bać się, że PiS wyprowadzi ich z UE, dlatego chcemy mocniej zakorzenić w niej kraj. Polska powinna przyjšć euro jak najszybciej. Zacznijmy debatę na temat wspólnej europejskiej waluty. Polska skłócana przez PiS z sojusznikami nie może pozostać samotnš wyspš w Europę.

Czy dla klasy œredniej od euro nie jest ważniejsze np. program 500+, flagowy sukces PiS?

Program 500+ trzeba zamienić na program „Aktywna Rodzina", sprawiedliwy program dla wszystkich rodzin, promujšcy aktywnoœć zawodowš.

Dokona pani audytu w partii po czasach rzšdów w niej Petru?

Tak. Audyt w Nowoczesnej jest konieczny. Muszę sprawdzić, w jakiej kondycji wewnętrznej jest partia i wyniki przedstawić jej członkom.

Wybory nowego szefa Nowoczesnej pokazały, jak głęboki podział jest w partii. 149 delegatów było za paniš i aż 140 przeciwko, czyli za Ryszardem Petru.

W Nowoczesnej wygrała demokracja, pokazaliœmy, że można demokratycznie i bez chaosu zmieniać rzeczywistoœć. Zrobię wszystko, żeby przekonać do siebie tych, którzy nie głosowali na mnie. Swoje przewodniczenie w partii zacznę od objechania wszystkich regionów partii, zaczynajšc od tych, w których większoœć głosowała przeciwko mnie.

A jak pani chce przekonać do siebie samego Ryszarda Petru?

Chciałabym, żeby Ryszard Petru został wiceprzewodniczšcym Nowoczesnej. Ma wielkš wiedzę ekonomicznš i powinien być przeciwwagš dla Mateusza Morawieckiego. Ryszard Petru mógłby stworzyć program gospodarczy dla Polski po rzšdach PiS. Dziœ, po zmianie wieku emerytalnego i przy rozdawnictwie, PiS korzysta ze œwiatowej koniunktury gospodarczej, ale nie ma gwarancji że będzie ona trwała wiecznie. Przy stylu PIS w traktowaniu pieniędzy publicznych, nie wiadomo, czy Polacy w przyszłoœci dostanš emerytury - to bardzo niebezpieczna dla Polski polityka pana Jarosława Kaczyńskiego.

A jeœli Ryszard Petru będzie chciał odejœć z partii?

Nie wyobrażam sobie, że Ryszard po przegranych wyborach odchodzi z Nowoczesnej i przestaje być posłem. To by było niepoważne. Nowoczesna jest ważniejsza od ego jej członków, nawet tak ważnych.

To Petru zbierał fundusze na Nowoczesnš.

To mit. Darczyńcy wpłacajš pienišdze, kiedy majš zaufanie do partii. Najważniejsze, żeby Nowoczesna odzyskała zaufanie i wiarygodnoœć społecznš. Nowoczesna wraca też do korzeni swojego finansowania i do mikrowpłat. Chcę, żeby Polacy wspierali Nowoczesnš dlatego że w nas wierzš. Zostałam szefowš Nowoczesnej po to, żeby odzyskać zaufanie Polaków. Darczyńcy nie wpłacali na Ryszarda Petru, ale na Nowoczesnš.

Petru zostanie skarbnikiem Nowoczesnej?

Wierzę, że Ryszard zrobi wszystko, żeby wzmacniać partię, również finansowo. A skarbnikiem jest i mam nadzieję, że pozostanie Mirosław Pampuch.

Petru miał też dobre relacje za granicš, z byłymi premierami i prezydentami europejskimi.

Jednš z pierwszych osób, które mi pogratulowały był Hans van Baalen, przewodniczšcy ALDE. Napisałam mu, że na najbliższym Kongresie ALDE wcišż będzie reprezentował nas Ryszard. Chciałabym korzystać z kontaktów zagranicznych i wiedzy Petru w tym zakresie.

Czy Guy Verhofstadt powinien przeprosić za słowa: „Mieliœmy 60 tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów na ulicach Warszawy."?

Verhofstadt Ÿle sformułował swojš myœl i powinien się z niej wycofać. Przesadził mówišc o 60 tys, chociaż wiem, o co mu chodziło. Nie ma naszego przyzwolenia na hasła faszystowskie w przestrzeni publicznej i na przyzwolenie na to ze strony rzšdu.

Kto zastšpi paniš na stanowisku szefowej klubu poselskiego?

Będę przekonywać posłów do kandydatury Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Czy Kamila Gasiuk-Pihowicz powinna zostać kandydatkš Nowoczesnej na prezydenta Warszawy?

Musimy wrócić do rozmów z PO na ten temat. Najpierw będš rozmowy Nowoczesnej z PSL. Ludowcy sš kluczowi dla wyborów samorzšdowych, ze względu na ich pozycję w terenach wiejskich. Rozmawiałam też telefonicznie z Grzegorzem Schetynš. Nowoczesnej zależy na sejmikach, chcemy też rozmów z SLD. Chcę rozmawiać z ruchami miejskimi. Polsce jest potrzebna silna opozycja i koalicja taktyczna z zachowaniem podmiotowoœci i tożsamoœci jej partnerów, korzystna dla wszystkich. Takie koalicje sš najtrwalsze.

Czyli Rafał Trzaskowski nie jest kandydatem Nowoczesnej na prezydenta Warszawy?

Dzisiaj pan Trzaskowski jest kandydatem PO i przedmiotem rozmów koalicyjnych. Decyzje nie zapadły. Wracamy do negocjacji. Ale niewštpliwie to zdolny i doœwiadczony polityk, nadajšcy się na kandydata na prezydenta Warszawy. Ale Polska to nie tylko Warszawa.

Paweł Rabiej nie zostaje wycofany z walki o stołeczny ratusz?

Nie wycofujemy niczego. Rozmowy Ryszarda Petru z Grzegorzem Schetynš sš elementem naszych przyszłych negocjacji z potencjalnymi koalicjantami. Ja nawet nie wiem, czy Ryszard w ramach porozumienia uzyskał również jakieœ obietnice od PO. Negocjacje Nowoczesnej z PO nie sš zakończone i wišżšce. Kropki nad i jeszcze nie postawiliœmy.

Czy powinno dojœć do połšczenia Nowoczesnej z PO w jeden polityczny byt?

Nie, zdecydowanie nie. My jesteœmy inni programowo i mentalnie. Mamy odwagę proponowania mšdrych, ale często trudnych zmian, nam styl rzšdów PO nie odpowiadał.

To jak powinno wyglšdać zjednoczenie opozycji?

Nie lubię okreœlenia „zjednoczona opozycja". Powinniœmy współpracować, ale przy zachowaniu różnic i tożsamoœci. PO i Nowoczesna nie stanš się jednš partiš. My jesteœmy nie tylko za szybkim przyjęciem euro i zmianš programu 500 +, ale też za podwyższeniem wieku emerytalnego, przeciwko finansowaniu nierentownych kopalni i za ich sprywatyzowaniem. Za rozdziałem państwa od Koœcioła. I nie traktujemy zwišzków partnerskich jako papierowych emocji.

Nowoczesna powinna przechylić się bardziej na lewo?

Nie jesteœmy lewicš. Jesteœmy centrowo-liberalnym ugrupowaniem otwartym na szerokš współpracę z innymi ugrupowaniami, żeby móc pokonać PiS. A naszš grupš docelowš jest – jak już mówiłam - klasa œrednia, która ciężko pracuje, a jest bez przerwy obrażana przez PiS.

Nowoczesna nie ma pieniędzy na wybory.

Wybory samorzšdowe sš najtańsze i w dużej mierze finansowane przez samych kandydatów. Mamy wystarczajšcš liczbę członków, żeby wystawić swoje listy do sejmików oraz na kandydowanie w miastach i miasteczkach. I jesteœmy bardzo otwarci na ruchy miejskie, społeczników i niepartyjnych samorzšdowców. My nie jesteœmy skostniali.

W wyborach samorzšdowych będš wspólne listy N z PO i PSL?

Wspólne listy na wybory parlamentarne uzależniam od powodzenia współpracy podczas wyborów samorzšdowych. I te, i te wybory sš ważne dla Polski. Czas, żeby opozycja dała nadzieję Polakom na zwycięstwo.

Ryszard Petru zapowiadał, że Donald Tusk mógłby być wspólnym kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich.

To realny wariant. Bardzo cenię Donalda Tuska. Nie mamy dzisiaj po stronie opozycji polityków tej klasy co Tusk. Byłby dobrym kandydatem opozycji na prezydenta, ale najpierw musi sam się okreœlić.

Pani, jako liderka Nowoczesnej, nie będzie naturalnym kandydatem partii na prezydenta?

Nie mam ambicji zostania prezydentkš RP.

A premierem?

Każdy przewodniczšcy partii powinien rozważać takš opcję, jeœli poważnie traktuje politykę. A ja mam poważne podejœcie do polityki, do życia. Ale w obecnej sytuacji opozycji to raczej abstrakcja. Zmieńmy to. I skończmy już ze œciganiem się na liderów opozycji czy przyszłych premierów.

Konsultacje z przedstawicielami klubów parlamentarnych - tak na pytanie o szerokie konsultacje społeczne ws. ustaw o SN i KRS odpowiada prezydent Andrzej Duda w rozmowie z TVN24.

Prezydent zakpił z Polaków nie dotrzymujšc słowa ws. szerokich konsultacji. Byłam na spotkaniu z prezydentem ws. ustaw o KRS i SN i to nie były żadne konsultacje, a informacja prezydenta, że o wszystkim dowiemy się, jak przedstawi projekt. Prezydent z nikim, poza prezesem Kaczyńskim i posłem Piotrowiczem, nie konsultował swoich projektów. Nie znamy wcišż poprawek, które chce zgłosić PiS. Prezydent Duda wraz z PiS bierze udział w nietransparentnym tworzeniu prawa w Polsce. Prezydent w swoich projektach zgodził się na oddanie KRS i SN w ręce polityków. To tylko pokazuje, że prezydent nie rozumie demokracji, której fundamentem jest niezależna władza sšdownicza. Politycy nie mogš kontrolować sędziów. Dziœ prezydent pokazuje się jako polityk słaby. Publicznie żali się na swoje relacje z szefem MON, a mógł nie dopuœcić do jego mianowania na ministra.

Prezydent Duda pogratulował pani wyboru...

Dziękuję. Jedynym liderem, który nie pogratulowała mi wyboru jest Jarosław Kaczyński. Taki z niego gentleman.

Beata Mazurek, rzecznik PiS, napisała: „Wobec wpadek i gaf Petru zmiana na stanowisku szefa N nie jest zaskakujšca - istoty partii to jednak nie zmienia. Chcielibyœmy spierać się z opozycjš merytorycznie, ale wiemy że to mało prawdopodobne."

Pani Mazurek jest ostatniš osobš, która powinna wypowiadać się na temat merytorycznych sporów, bo ona potrafi tylko obrażać tych, którzy majš inny punkt widzenie niż ona. Rzecznik PiS działa przez obrażanie innych lub manipulację. Szkoda czasu na odnoszenie się do stanowiska tej pani. To, co PiS z prezydentem chcš zrobić ws. sšdów i ordynacji wyborczej, to bandyterka. Nie tylko chcš zawłaszczyć sšdy, ale ordynacjš podporzšdkować sobie samorzšdy, zamiast postarać się je uczciwie wygrać. Jeœli prezydent Duda zgodzi się na zmianę ordynacji ,to pogrzebie demokrację w Polsce. Tylko masowe protesty Polaków mogš zatrzymać zmiany ordynacji i upartyjnienie sšdów. Polacy muszš obronić demokrację na ulicach i przy urnach wyborczych. Liczę na nich.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL