Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Poseł Adam Cyrański odchodzi z Nowoczesnej

Newuser321/CC-BY-SA-4.0
Adam Cyrański - poseł Nowoczesnej z Kielc - oœwiadczył w czwartek póŸnym popołudniem, że odchodzi z partii.

Jak słyszymy, decyzja Cyrańskiego nie była wczeœniej sygnalizowana władzom partii. Cyrański nie przedstawił uzasadanienia swojej posunięcia.

Cyrański był jednym z posłów, którzy nie wzięli udziału w œrodowym głosowaniu nad projektem liberalizujšcym przepisy aborcyjne. Władze Nowoczesnej zapowiedziały w czwartek, że posłowie zostanš ukarani finansowo, otrzymajš też nagany.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL