Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Lubnauer: Petru wykazał się pewnš nielojalnościš

tv.rp.pl
Ryszard Petru "wykazał się pewnš nielojalnoœciš w tym znaczeniu, że nawet jeœli ma jakieœ pretensje do mnie, co mogę zrozumieć, to mówienie nie najlepiej o partii jest błędem" - powiedziała w radiowej Trójce Katarzyna Lubnauer, przewodniczšca Nowoczesnej.

- Mamy wielu liderów, w znaczeniu, że większoœć naszych posłów to sš w pewnym stopniu liderzy Nowoczesnej. Przypomnę, że mamy 15 osób w zarzšdzie, oprócz przewodniczšcej, jednym z nich jest Ryszard Petru, natomiast szef jest jeden, szefowa właœciwie, czyli ja - mówiła w radiu Lubnauer.

Szefowa Nowoczesnej widziałaby Petru w roli autora "programu konkurencyjnego do projektu gospodarczego premiera Mateusza Morawieckiego". - Chciałabym żeby on się stał rzeczywiœcie jednym z elementów debaty w Nowoczesnej. Nowoczesna zawsze była partiš, w której gospodarka była bardzo istotna. W zwišzku z tym również pomysł na to, żeby stworzyć kontrprogram do programu w sumie doœć abstrakcyjnego i lekko fantastycznego premiera Morawieckiego, jest dobrym pomysłem - oceniła.

Jej zdaniem wyborcy Nowoczesnej dobrze ocenili zmianę na stanowisku szefa partii. - Grudniowe sondaże mamy œrednio o trzy procent wyższe niż sondaże z listopada - podkreœliła, powołujšc się na wyliczenia œredniej z sondaży Marcina Palade, socjologa polityki, autora analiz sondaży wyborczych.

Pytana, czy biuro prasowe Nowoczesnej przestało obsługiwać konferencje prasowe Ryszarda Petru, Lubnauer stwierdziła, że "u nas jest taka zasada, że wszystkie konferencje trzeba zgłaszać i ze względu na to, żeby nie nakładały się konferencje jedna na drugš, trzeba mieć zgodę co do terminu konferencji". - Wszystkie konferencje, które sš poza tym terminarzem oczywiœcie nie sš oficjalnymi konferencjami Nowoczesnej oczywiœcie - podkreœliła.

Szefowa Nowoczesnej dodała w rozmowie, że prowadzi rozmowy z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i przewodniczšcym SLD Włodzimierzem Czarzastym, dotyczšce utworzenia wspólnych list w wyborach samorzšdowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL