Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Statki autonomiczne z technologiš kosmicznš

ESA
Rolls-Royce i ESA rozpoczynajš program majšcy na celu zbadanie możliwoœci wykorzystania technologii kosmicznych do budowy statków autonomicznych i zdalnie sterowanych.

Planowane jest zbadanie możliwych zastosowań różnych technologii kosmicznych dla autonomicznej żeglugi. Analizy zostanš przeprowadzone dla takich dziedzin jak pozycjonowanie satelitarne, lepsza orientacja sytuacyjna za pomocš danych z obserwacji Ziemi i usługi satcom w celu poprawy łšcznoœci z pokładem. Ta usługa kosmiczno-naziemna umożliwi obsługę autonomicznej żeglugi handlowej, a także pobudzi innowacje w przyszłych komercyjnych statkach morskich, logistyce ładunkowej i inteligentnych portach.

Obaj partnerzy zgodzili się współpracować w celu testowania, zatwierdzania i wprowadzania innowacji w zakresie technologii łšcznoœci satelitarnej, a także wspierać testowanie i modelowanie oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, które umożliwiłoby samodzielne poruszanie się statków.

Jan Wörner, dyrektor generalny ESA, powiedział: „Technologie kosmiczne przynoszš wymierne korzyœci obywatelom Europy. Partnerstwa, takie jak to z Rolls-Roycem, przyjmujš rozwišzania opracowane pierwotnie dla unikalnych wyzwań œrodowiska kosmicznego i sprowadzajš je na Ziemię.”

Rolls-Royce i ESA podpisały list intencyjny w sprawie współpracy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL