Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Komisja Weryfikacyjna: Nowogrodzka 6a też została zwrócona z naruszeniem prawa

Fotolia.com
Kolejny budynek sprywatyzowany razem z lokatorami ma wrócić do Warszawy.

W œrodę komisja weryfikacyjna nakazała zwrócić ratuszowi kamienicę przy ul. Nowogrodzkiej 6a w Warszawie. Budynek razem z lokatorami przejęła spółka Jowisz. Kupiła ona prawa do niego od spadkobierców dawnych właœcicieli.

Patryk Jaki, przewodniczšcy komisji weryfikacyjnej, zarzucił, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana z rażšcym naruszenia prawa, a konkretnie zasady prawdy obiektywnej.

Ratusz, wydajšc decyzję zwrotowš, nie ustalił, czy została spełniona przesłanka posiadania gruntów w chwili złożenia wniosku dekretowego. Mówi o tym art. 7 dekretu Bieruta. Ponadto kamienicę w listopadzie 2015 r. wpisano do rejestru zabytków. Oznacza to, że jej sprywatyzowania nie da się pogodzić z realizacjš celu publicznego, jakim jest opieka nad zabytkami.

Patryk Jaki podniósł również, że decyzja reprywatyzacyjna naruszyła interesy społeczne. Chodzi o to, że lokatorów nowy właœciciel zastraszał oraz nękał podwyżkami czynszu, przez co popadli w długi. Zdaniem przewodniczšcego Jakiego były to celowe zabiegi. W ten sposób chciano się pozbyć lokatorów.

Ponadto biegły rzeczoznawca majštkowy wycenił samš kamienicę na 14 mln zł, ale spółka Jowisz, robišc zastaw hipoteczny na tę nieruchomoœć, wyceniła jš na 80 mln zł i na tyle dostała zabezpieczenie hipoteczne. A wszystkie prawa do tej nieruchomoœci odkupiono za ok. 5,8 mln zł.

Kolejny zarzut dotyczył braku dobrej wiary po stronie spółki Jowisz.

Deweloper, który nabył nieruchomoœć, jest profesjonalistš na rynku nieruchomoœci, musiał mieć więc pełnš œwiadomoœć wszystkich jej wad prawnych. Oznacza to, że nie chroni go rękojmia wiary publicznej ksišg wieczystych.

Decyzja komisji nie była jednomyœlna, na tak było osiem osób, a jedna przeciw. Chodzi o posła PO Roberta Kropiwnickiego.

Fenix Group – do tej grupy należy spółka Jowisz – w stanowisku przekazanym mediom oœwiadczyła, że uznaje decyzję komisji weryfikacyjnej za niesprawiedliwš i niezgodnš z polskim prawem.

Deweloper zapowiedział, że z całš pewnoœciš jš zaskarży. Teraz musi się więc odwołać do komisji weryfikacyjnej, a następnie przysługuje mu skarga do sšdu administracyjnego.

Do tej pory komisja wydała 12 decyzji, w tym dwie w trybie odwoławczym. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL