Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Deweloperzy sprawdzš, dlaczego uchyla się plany zagospodarowania przestrzennego

www.sxc.hu
Wojewoda małopolski musi udostępnić Polskiemu Zwišzkowi Firm Deweloperskich dane o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok korzystny dla Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich. Zwišzek domagał się od wojewody małopolskiego odpowiedzi na dwa pytania: w ilu przypadkach w ostatnich dziesięciu latach wojewoda wystšpił w trybie nadzorczym o stwierdzenie nieważnoœci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i czy uchylał także uchwały (zarzšdzenia, decyzje), które nakładały na użytkowników wieczystych dodatkowe opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu na zgodny z aktualnie obowišzujšcym planem zagospodarowania terenu lub decyzjš o warunkach zabudowy.

Pytania nie były przypadkowe.

– Dociera do nas od członków naszego zwišzku coraz więcej niepokojšcych sygnałów, że wojewodowie podważajš ważnoœć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – mówi Konrad Płochocki, dyrektor biura PZFD. – To bardzo niepokojšce zjawisko z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomoœci, i to nie tylko dla nas czy przedsiębiorców, ale i dla osób prywatnych – dodaje.

– Jak zaplanować inwestycję, skoro istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wojewoda w trybie nadzorczym będzie chciał w niedalekiej przyszłoœci unieważnić plan, który zmienia np. przeznaczenie gruntu z rolnego na budowlany? – pyta dyrektor Płochocki.

Z tych powodów PZFD postanowiło zbadać skalę zjawiska oraz ustalić, którzy wojewodowie najczęœciej uchylajš plan oraz co jest najczęstszym tego powodem. Takie samo pytanie jak wojewodzie małopolskiemu PZFD zadał innym wojewodom. Wszyscy z wyjštkiem małopolskiego odpowiedzieli. Małopolski odmówił. Jego zdaniem PZFD nie posiada interesu prawnego w uzyskaniu tego typu informacji publicznej. A skoro tak, on nie musi odpowiadać na zadane pytania.

Innego zdania był jednak WSA w Warszawie. Uznał, że PZFD posiada interes prawny w uzyskaniu tego typu informacji.

– Zwišzek ten wykazał, że aktywnie działa na rzecz stanowienia coraz lepszego prawa m.in. z zakresu budownictwa mieszkaniowego w ramach procesów legislacyjnych prowadzonych przez organy państwowe – uzasadniał sšd. Ponadto, zdaniem WSA, uzyskanie wnioskowanych informacji może stanowić podstawy do ustalenia przyczyn zaistniałego problemu. Sšd zobowišzał także wojewodę małopolskiego do udostępnienia interesujšcych PZFD danych.

Orzeczenie nie jest jednak prawomocne, a wojewoda może się od niego jeszcze odwołać.

sygnatura akt: II SA/Wa 1001/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL