Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

#RZECZoPRAWIE: Maciej Górski o ustawie reprywatyzacyjnej oraz inicjatywie wolne sšdy

Maciej Górski
rp.pl
- Projekt ustawy reprywatyzacyjnej to dobra próba rozwišzania problemu, jednak budzi wštpliwoœci - mówił w pištkowym programie #RZECZoPRAWIE Agaty Łukaszewicz Maciej Górski, adwokat.

Pozytywnie ocenił wolę rozwišzania problemu oraz to, że projekt odnosi się nie tylko do Warszawy ale do całej Polski.

Wyraził jednak poglšd, że regulacje nie powinny mieć zastosowania do spraw będšcych w toku, ponieważ byłoby to niekonstytucyjne.

Nie wiadomo też jak zostanie okreœlony zakres podmiotów, którym będzie przysługiwała rekompensata. Mec. Górski wskazał, że jeœli na dany rok zostanie przeznaczona okreœlona pula œrodków na wypłatę rekompensat, nie wiadomo kto otrzyma jš jako pierwszy.

Odnoszšc się do inicjatywy wolne sšdy adwokat wyjaœnił, że ma ona na celu informowanie społeczeństwa o kwestiach zwišzanych z reformš wymiaru sprawiedliwoœci za poœrednictwem mediów społecznoœciowych.

W opinii adwokata inicjatywa wcišż nie traci zainteresowania ponieważ sprawa reformy sšdownictwa jest bardzo poważna.

Zwrócił uwagę, że istotne jest także to, co dzieje się z organizacjami pozarzšdowymi.

- Partia rzšdzšca chce mieć wpływ na organizacje i karać je za wolnoœć słowa. Dlatego też Polska znajdzie się w kolejnym raporcie odpowiedniego komisarza – mówił.

W zakresie uwag PiS do prezydenckich projektów ustaw, które wkrótce zostanš opublikowane, adwokat poinformował, że inicjatywa z pewnoœciš postara się wytłumaczyć społeczeństwu co oznaczajš naniesione poprawki.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL