Jak geodeta ma mierzyć przed oddaniem budynku do użytku

aktualizacja: 25.03.2016, 12:00
Jak geodeta ma mierzyć przed oddaniem budynku do użytku
Jak geodeta ma mierzyć przed oddaniem budynku do użytku
Foto: 123RF

Po pół roku obowiązywania znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego geodeci doczekali się wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sporządzania informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

REDAKCJA POLECA

Obowiązek dołączania dokumentacji geodezyjnej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie takiego obiektu powstał od 28 czerwca 2015 r. na podstawie znowelizowanego art. 57 ust. 1 pkt 5 – Prawo budowlane. Dokumentacja geodezyjna ma zawierać wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub też odstępstwach od tego projektu. Inwentaryzację musi sporządzić osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Przepisy okazały się zbyt ogólne - geodeci nie wiedzieli, jakie kryteria stosować przy sprawdzaniu zgodności usytuowania obiektu z projektem. Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydał w lutym 2016 stanowisko w tej sprawie, uzgodnione z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Geodeta powinien wiedzieć

Według GUGiK w przepisie chodzi o dokumentację geodezyjną rozumianą w kontekście § 61 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Powinna ona zatem obejmować mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tj. mapę obrazującą położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego.

Do tej mapy należy dołączyć informację o zgodności usytuowania wybudowanych obiektów budowlanych z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

W ocenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, aby możliwe było stwierdzenie, czy dany obiekt budowlany objęty geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą jest usytuowany zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, należałoby ustalić, czy różnice między odległościami (długościami odcinków) wykazywanymi na tym projekcie w postaci liczbowej a odległościami z pomiaru wykonanego w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także odchylenia liniowe między matematycznymi położeniami charakterystycznych punktów obiektu, ustalonymi na podstawie danych wynikających z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz danych pozyskanych z projektu zagospodarowania działki lub terenu w drodze geodezyjnego pomiaru kartograficznego, nie przekraczają odchyleń dopuszczalnych (OD).

KOMENTARZ DNIA

Żródło: rp.pl

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE