Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wchodzš w życie przepisy, które dajš komisji weryfikacyjnej nowe uprawnienia

Patryk Jaki
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Władze Warszawy nie będš mogły uniknšć przejęcia administracji kamienicy, w sprawie której decyzję wydała komisja weryfikacyjna.

Pogłębia się bałagan z reprywatyzacjš w Warszawie. Komisja weryfikacyjna wydaje decyzje o zwrocie miastu sprywatyzowanych nieruchomoœci. Stolica twierdzi, że nie przejęła jeszcze ani jednej. Komisja uważa inaczej i podaje konkretne adresy na Chmielnej, Twardej i Siennej.

Cierpiš na tym lokatorzy „zwróconych" kamienic. Nie wiedzš, komu płacić czynsz.

Od 14 marca może być jeszcze gorzej. Wchodzš w życie przepisy, które dajš komisji weryfikacyjnej nowe uprawnienia. Władze Warszawy je krytykujš.

Komisja kontra ratusz

Chodzi o nowelizację z 26 stycznia 2018 r. ustawy regulujšcej zasady funkcjonowania komisji weryfikacyjnej. Jej pełna nazwa to „o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczšcych nieruchomoœci warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw".

– Nowela przewiduje, że komisja weryfikacyjna ma prawo wskazać miastu nieruchomoœci, którymi do czasu rozstrzygnięcia sporu sšdowego będzie tymczasowo zarzšdzać – mówi Sebastian Kaleta, członek komisji weryfikacyjnej. – Dzięki temu zniknš problemy zwišzane z administrowaniem nieruchomoœciami i płaceniem czynszów – dodaje Sebastian Kaleta.

Komisja chce skorzystać z nowego uprawnienia już w dniu wejœcia w życie noweli i 14 marca planuje zwrócić się do miasta, by wzięło w tymczasowy zarzšd kamienice przy ul. Nowogrodzkiej 6a, Noakowskiego 16 oraz Marszałkowskiej 43.

– Przejmiemy w zarzšd kamienice, pod warunkiem że będzie to możliwe. Niestety, nowe przepisy nie grzeszš jakoœciš – mówi Bartosz Milczarczyk z Urzędu Miasta w Warszawie.

Nowe uprawnienie komisji weryfikacyjnej chwali Jan Popławski z rady społecznej przy komisji weryfikacyjnej.

– Mieszkańcy kamienic sš obecnie zakładnikami wojny, jakš toczš ze sobš PiS i PO. Lokatorzy z Poznańskiej 14 długo np. nie wiedzieli, komu majš płacić czynsz i media. Dzięki nowym przepisom tego rodzaju wštpliwoœci powinno być mniej – uważa Jan Popławski.

Szybsze odszkodowanie

Nowela ma również przyœpieszyć wypłatę odszkodowań lokatorom, którzy byli szykanowani psychicznie lub fizycznie przez niektórych kamieniczników.

– Jest to możliwe dzięki temu, że szybciej będš biegły terminy na złożenie odwołań przez osoby (firmy), względem których komisja wydała decyzję o zwrocie nieruchomoœci. Dziœ termin na wystšpienie z wnioskiem o odszkodowanie zaczyna biec dopiero po rozpatrzeniu odwołania przez komisję. Od 14 marca zacznie się go już liczyć od daty wydania decyzji przez komisję w pierwszej instancji – tłumaczy Sebastian Kaleta.

Komisja chce, by od 14 marca o odszkodowania mogli występować lokatorzy z Noakowskiego 16 oraz Nabielaka 9.

Wnioski o odszkodowanie składa się do komisji. Odszkodowanie będzie jednak wypłacać miasto. A ono na razie nie zamierza tego robić.

– Zwracali się do nas lokatorzy kamienic z żšdaniem odszkodowań, informowaliœmy, że w dzisiejszym stanie prawnym i faktycznym nie ma podstaw do wypłaty odszkodowań – przyznaje Bartosz Milczarczyk

Jak będzie po wejœciu nowych przepisów?

– Raczej nie będziemy wypłacać. Poczekamy na zakończenie postępowań sšdowych dotyczšcych poszczególnych kamienic. Może być bowiem tak, że dana osoba odzyska odszkodowanie i co wtedy? Mamy zabrać lokatorowi i oddać tej osobie? – zastanawia się Bartosz Milczarczyk.

Z danych komisji weryfikacyjnej wynika, że do tej pory złożono do niej 48 wniosków o odszkodowania lub zadoœćuczynienie, natomiast kwoty sš bardzo zróżnicowane – wynoszš od kilku tysięcy do ponad 1 300 000 zł.

– Od 14 marca komisja dostanie też nowe uprawnienie do badania decyzji reprywatyzacyjnych. Będzie mogła wydawać decyzje w postępowaniach pozostajšcych jeszcze w toku instancji (przed uprawomocnieniem się decyzji) – tłumaczy Milczarczyk. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL