Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Wskaźnik pustostanów najniższy od lat

rzeczpospolita.tv
Goœciem Darka Wieczorka w Parkiet TV w czwartek był Maciej Jankiewicz, prezes PHN.
Staracie się o przejęcie Korporacji Budowlanej Doraco. Jakie korzyœci ma dać grupie zakup generalnego wykonawcy? Mamy bardzo szeroko zakrojony program inwestycyjny. Oszacowaliœmy, że w zdyskontowanej marży oddalibyœmy generalnym wykonawcom około 104 mln zł do 2023 r. Uznaliœmy, że warto byłoby poszukać podmiotu, który mógłby pracować na nasze zlecenie, dzięki czemu marża pozostałaby w PHN.
Od dawna współpracujecie z Doraco? Wczeœniej nie pracowaliœmy z Doraco. Firma w zeszłym roku wygrała przetarg na wykonawstwo naszej inwestycji mieszkaniowej Yacht Park w Gdyni. Doraco to podmiot znany na rynku, w Warszawie realizuje przebudowę Cedetu, stawia też biurowiec Centrum Marszałkowska. To inwestycje w œcisłym centrum stolicy, a nie przypominam sobie, by powodowały jakieœ komplikacje komunikacyjne. Czy ewentualne przejęcie moze mieć wpływ na politykę dywidendowš PHN? Nie, nie wpłynie to dywidendę za 2017 r. Nasza polityka zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłatę co najmniej 40 proc. zysku netto za rok obrotowy. Naszym zdaniem podmioty z branży nieruchomoœci, deweloperzy powinny w miarę regularnie płacić dywidendę. Raport roczny ukaże się 21 marca. Jak ubiegły rok wypadł dla PHN? Nie możemy mówić o wynikach finansowych, ale czy np. poprawił się wskaŸnik pustostanów? To był bardzo ważny rok, bo z jednej strony ruszyliœmy z programem inwestycyjnym – Vis A Vis na Woli, na Yacht Park w Gdyni. Zbudowaliœmy jeden magazyn w Parzniewie, a w tym roku zbudujemy dwa kolejne. Jeœli chodzi o wskaŸniki, na koniec lutego odsetek pustostanów w przypadku powierzchni klasy A w naszym portfelu to 0 proc., a dla powierzchni ogółem 11,4 proc. To wyniki lepsze niż dla rynku warszawskiego, gdzie wskaŸnik wynosił 11,7 proc. na koniec zeszłego roku. Jaki był wskaŸnik, kiedy dwa lata temu obejmował pan fotel prezesa? Powyżej 25 proc. PHN dotychczas musiał gonić rynek, to zawsze wpływało na postrzeganie przez inwestorów giełdowych – dziœ już jesteœmy na porównywalnym poziomie, znacznie wczeœniej niż zakładała strategia. Planowaliœmy, że na koniec 2018 r. wskaŸnik osišgnie 13,2 proc. W takim razie mamy nadzieję, że docelowo osišgniemy jednocyfrowy wskaŸnik. Na jakim etapie sš inwestycje biurowe? Co z flagowym projektem PHN Tower przy Rondzie ONZ? Jesteœmy w blokach startowych. Czekamy na pozwolenie na budowę, ale praca w mieœcie idzie bardzo wolno, a przecież ten budynek promował Polskę podczas ubiegłorocznych targów nieruchomoœci w Cannes. Liczymy, że dostaniemy zielone œwiatło w tym roku. Planowana powierzchnia to 40 tys. mkw., ale liczymy że uda się jš zwiększyć do około 50 tys. mkw. Nakłady inwestycyjne to co najmniej 400 mln zł. A pozostałe projekty biurowe? W III kwartale planujemy złożyć wnioski o pozwolenia na budowę Intraco Prime w Warszawie i Marina Office w Gdyni. Liczymy, że proces uzyskiwania zgody w Gdyni będzie szybszy, władze miasta sš otwarte na inwestorów i współpraca przebiega bardzo dobrze. Mam nadzieję, że w Warszawie także będš dobre zmiany. Szykujemy też biurowiec przy ul. Prymasa Tysišlecia, który zapewni mieszkańcom osiedla Vis a Vis ochronę przed tš ruchliwš arteriš. Nie wykluczamy też budowy biurowca przy ul. Wilanowskiej, ale w formule BTS - czyli na potrzeby konkretnego najemcy. Zawsze jesteœmy otwarci na kupowanie gotowych obiektów. Jak wyglšda rynek biurowy w Warszawie – jesteœcie spokojni o najemców? W tej chwili w centrum nie ma pustostanów i trudno jest wynajšć duże biuro. Ile mieszkań macie w ofercie? Jak idzie sprzedaż? Sprzyjajš nam dwa czynniki. Po pierwsze, nasze projekty sš zlokalizowane w bardzo atrakcyjnych miejscach, po drugie jest dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym i duży popyt. Dzięki temu w osiedlu Vis a Vis w Warszawie sprzedaliœmy 80 z 230 wystawionych lokali – mówimy o umowach deweloperskich. Jeœli chodzi o gdyński Yacht Park, sprzedaliœmy 40 z 70 wystawionych mieszkań. Przypomnę, że to apartamenty z wyższej półki, osiedle będzie mieć dostęp do własnej przystani. Czy będš kolejne inwestycje mieszkaniowe? Tak, uruchomimy II etap inwestycji Vis a Vis na Woli, bo sprzedaż idzie bardzo dobrze, przygotowujemy projekt na ul. Lewandów na warszawskiej Białołęce, szykujemy też inwestycje w Łodzi i Wrocławiu. Szukamy gruntów, ale interesujš nas parcele objęte planami zagospodarowania albo z pozwoleniami na budowę – zależy nam, by czas od zakupu ziemi do wprowadzenia mieszkań do oferty na rynek był jak najkrótszy. Chcemy też wykorzystać grunty z naszych rozległych zasobów, jednak przygotowanie ich do realizacji inwestycji wymaga trochę pracy. Od poczštku roku obowišzuje podatek zwany galeryjnym, który może też uderzyć we właœcicieli biur z niewynajetš powierzchniš. Czy ten podatek was dotknie? Nie, mamy w portfelu osiem budynków, których wartoœć poczštkowš przewyższa 10 mln zł - a od takich płaci się podatek, i one sš w pełni wynajęte i generujš przychody. Czy PHN byłby zainteresowany udziałem w programie Mieszkanie+? Jesteœmy zainteresowani udziałem, wspomniane inwestycje w Łodzi czy Wrocławiu to segment popularny i pasowałyby do programu. Z jednej strony jesteœmy spółkš z udziałem Skarbu Państwa i obserwujemy działania w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków, a z drugiej jesteœmy firmš giełdowš i musimy realizować projekty, które zapewniš akcjonariuszom właœciwy zysk.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL