Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Reforma mieszkań komunalnych: bogatym najemcom gminy podwyższš czynsze

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Najemca, który ma willę pod miastem, straci lokal komunalny.

Gminy czeka reforma mieszkań komunalnych. W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów oraz kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki niej gminy otrzymajš prawo do podnoszenia czynszu najemcom mieszkań komunalnych, gdy ich zarobki przekroczš progi dochodowe, które ustalš same gminy. Prawo do podwyżek czynszu obejmie tylko umowy najmu zawarte po wejœciu w życie nowych przepisów.

Nowela nakłada na ubiegajšcych się o najem lokalu komunalnego obowišzek składania w urzędzie gminy (miejskim) nie tylko deklaracji o wysokoœci dochodów gospodarstwa domowego, ale i oœwiadczenia o stanie majštkowym. Ponadto na żšdanie gminy majš oni przedstawić oœwiadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowoœci.

Gminy otrzymajš jednoczeœnie prawo rozwišzania umowy najmu, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowoœci, ale też w pobliskiej. Nowela wprowadza możliwoœć rozwišzania umowy, gdy w dużym lokalu mieszka niewiele osób, np. samotna osoba zajmuje 80 mkw. W zamian gmina będzie proponować inny, mniejszy lokal.   

etap legislacyjny: trafi do Senatu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL