Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Bogactwa mineralne z dna

Fotolia
Cenne metale migrujš między płaszczem Ziemi a dnem oceanu. Najlepszym sposobem na poznanie tych procesów sš głębokie wiercenia oceaniczne.

Geolog Jakub Cišżela z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Leibniza w Hanowerze jest jednym z 30 naukowców z całego œwiata, którzy prowadzš pierwszy w historii odwiert do płaszcza Ziemi na Oceanie Indyjskim, 1000 km na południe od Mauritiusa. Miejscem odwiertu jest Atlantis Bank – niegdyœ wyspa, obecnie znajdujšca się 700 metrów pod wodš.

Prywatne firmy dšżš do podmorskiej eksploatacji surowców, a państwa przeœcigajš się w wykupywaniu licencji pod przyszłš eksploatację metali na oceanach. Technologia jest dziœ na tyle zaawansowana, że pozwala na pracę specjalistycznych maszyn, wydobywajšcych surowce z dużych głębokoœci pod wysokim ciœnieniem wody.

Zanim przemysł zacznie czerpać zyski z oceanicznych bogactw, potrzebne sš badania. Wiele złóż siarczków znajduje się w pobliżu wychodni dolnej skorupy i górnego płaszcza na dnie oceanu. Odnaleziono blisko 20 takich wychodni, ale z uwagi na wysokie koszty niewiele z nich zbadano.

Dotychczas wykonano zaledwie trzy odwierty, penetrujšce długi odcinek dolnej skorupy oceanicznej: pierwszy w latach 1989–1997, drugi na przełomie 2004 i 2005 roku, a trzeci – na przełomie 2015 i 2016 roku, z udziałem Polaka.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL