Nauka

Bogactwa mineralne z dna

Fotolia
Cenne metale migrują między płaszczem Ziemi a dnem oceanu. Najlepszym sposobem na poznanie tych procesów są głębokie wiercenia oceaniczne.

Geolog Jakub Ciążela z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Leibniza w Hanowerze jest jednym z 30 naukowców z całego świata, którzy prowadzą pierwszy w historii odwiert do płaszcza Ziemi na Oceanie Indyjskim, 1000 km na południe od Mauritiusa. Miejscem odwiertu jest Atlantis Bank – niegdyś wyspa, obecnie znajdująca się 700 metrów pod wodą.

Prywatne firmy dążą do podmorskiej eksploatacji surowców, a państwa prześcigają się w wykupywaniu licencji pod przyszłą eksploatację metali na oceanach. Technologia jest dziś na tyle zaawansowana, że pozwala na pracę specjalistycznych maszyn, wydobywających surowce z dużych głębokości pod wysokim ciśnieniem wody.

Zanim przemysł zacznie czerpać zyski z oceanicznych bogactw, potrzebne są badania. Wiele złóż siarczków znajduje się w pobliżu wychodni dolnej skorupy i górnego płaszcza na dnie oceanu. Odnaleziono blisko 20 takich wychodni, ale z uwagi na wysokie koszty niewiele z nich zbadano.

Dotychczas wykonano zaledwie trzy odwierty, penetrujące długi odcinek dolnej skorupy oceanicznej: pierwszy w latach 1989–1997, drugi na przełomie 2004 i 2005 roku, a trzeci – na przełomie 2015 i 2016 roku, z udziałem Polaka.

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL