Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Ocalš ginšcy język

Język wilamowski ukształtował się w połowie XIII wieku
materiały prasowe
Badacze z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli prace zmierzajšce do ocalenia języka wilamowskiego. W ramach programu Twinning Komisji Europejskiej badacze z UW otrzymali milion euro dofinansowania.

Język wilamowski jest pierwszym językiem dla 30 osób — mieszkańców miasteczka Wilamowice w południowej Polsce, w województwie œlšskim, w powiecie bielskim. Wilamowice sš położone na pograniczu Podgórza Wilamowickiego i Pogórza Œlšskiego, na styku historycznych ziem Małopolski i Œlšska Cieszyńskiego. Wilamowice w języku wilamowskim to Wymysou. Miasto liczy około 3 tys. mieszkańców.

Język ten ukształtował się w połowie XIII wieku. Przybył wraz z osadnikami z zachodu Europy, którzy w połowie XIII wieku założyli Wilamowice. Najbliższy jest mu niemiecki oraz jidysz. Nie jest dialektem języka polskiego ani niemieckiego.

Wœród mieszczan był obecny do 1945 r. W Wilamowicach panowała naturalna trójjęzycznoœć. W rodzinie i społecznoœci lokalnej rozmawiano po wilamowsku, polski był językiem szkoły, Koœcioła i w kontaktach z sšsiednimi miejscowoœciami, przed 1918 r. w urzędach mówiono po niemiecku.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej za posługiwanie się językiem wilamowskim zsyłano w głšb Zwišzku Sowieckiego, zajmowano majštki i karano. Obowišzywał też zakaz noszenia strojów wilamowskich.

Język wilamowski zaczšł odradzać się po 1989 r. Od połowy lat 90. działa Stowarzyszenie „Wilamowianie", który go krzewi. Dofinansowany przez Komisję Europejskš projekt realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem w Lejdzie i Uniwersytetem Londyńskim. Jego koordynatorkš jest prof. Justyna Olko.

W lutym na Wydziale „Artes Liberales" UW rozpoczšł się pierwszy uniwersytecki kurs języka wilamowskiego. Przedstawiciele Wydziału „Artes Liberales" i Stowarzyszenia „Wilamowianie" przygotowali spektakl „Hobbit. Hejn an cyryk", czyli przekład powieœci Tolkiena zagrany w całoœci w języku wilamowskim, w rolach głównych wystšpili młodzi mieszkańcy Wilamowic, którzy uczš się języka przodków.

—pap, nauka w Polsce

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL