Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Nowa rekordowa liczba pierwsza

Dzięki skróconemu zapisowi liczba nie zajmuje 111 tys. km
phys.org
Nowa rekordzistka ma ponad 22 miliony cyfr: dokładnie 22338618. Znaczy to, że gdyby napisać jš cyfra przy cyfrze używajšc typowych półcentymetrowych kratek, to w sumie utworzyłaby cišg znaków długi na ponad 111 tys. km.

Można by taœmš z napisanš na niej liczbš opleœć Ziemię bez mała trzy razy.

Nowo znaleziona liczba pierwsza jest tak zwanš liczbš Mersenne'a. Znaczy to, że jest wynikiem potęgowania dwójki – od którego to wyniku następnie odjęto 1. Zamiast więc zapisywać jš za pomocš ponad 22 milionów cyfr, można krócej: 2 do potęgi 74207281 minus 1. Piszemy o tym na wypadek, gdy któryœ z miłoœników liczb pierwszych pragnšł jš sobie wytatuować i bał się, poniekšd słusznie, że zabraknie mu miejsca na skórze.

Od razu zaznaczmy: to odkrycie nie ma żadnego znaczenia praktycznego. To że Amerykanin Curtis Cooper z Uniwersytetu Œrodkowego Missouri w Warrensburgu znalazł największš dotychczas znanš liczbę pierwszš, mało zmienia w œwiecie, prócz tego, że naukowiec otrzymał nagrodę wysokoœci 3 tys. dolarów.

Istnieje w miarę prosty algorytm sprawdzania czy liczba Mersenne'a zalicza się do pierwsza, dlatego właœnie spoœród tych liczb rekrutujš się największe znane liczby pierwsze. Nie wiadomo, czy pierwszych liczb Mersenne'a jest nieskończenie wiele. Ale udowodniono (zrobił to już Euklides), że wszystkich w ogóle liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Zabawa w ich poszukiwanie będzie jeszcze długo dostarczać ludziom radoœci i wzruszeń.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL