Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Piramida na Mazurach

fuw.edu.pl
W lesie pod wsiš Rapa koło Gołdapi na Mazurach stoi niewielka kwadratowa kaplica grobowa zwieńczona wysokim dachem w kształcie piramidy. Ma 13 metrów wysokoœci. Jest to jeden z najbardziej osobliwych zabytków Mazur.

W kaplicy znajdujš się trumny ze zmumifikowanymi ciałami członków rodziny von Fahrenheit, która miała nieistniejšcy już dziœ majštek w oddalonych o dwa kilometry Małych Bejnunach. Budowniczy piramidy w Rapie był spokrewniony z gdańszczaninem Fahrenheitem, twórcš skali termometrycznej, był on stryjecznym dziadkiem budowniczego piramidy. W latach 70. XX wieku, gdy w pobliskim PGR zdychały krowy, pozbawiono mumie głów, co miało zapobiec chorobie bydła. W zwišzku z tym, Nadleœnictwo Czerwony Dwór zamurowało wejœcie do grobowca, wstawiono wtedy także kraty w okna.

Wyniki najnowszych badań georadarowych wskazujš, że pod piramidš może się znajdować nieznane pomieszczenie. Badajšcy ten obiekt naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjaliœci z firmy Wydział Poszukiwań Specjalnych nie wykluczajš, że pierwotnie konstrukcja pełniła rolę lodowni, a nie grobowca.

Pod piramida wykryto dwie anomalie - jednš pod wejœciem do piramidy. Jest to prawdopodobnie zagruzowanie zwišzane z budowš lub dawnym remontem konstrukcji. m Druga anomalia rozcišga się od wejœcia do piramidy do œciany wewnętrznej na przeciwko. Być może pod podłogš skrywa się nieznane pomieszczenie, które obecnie jest częœciowo zasypane.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL