Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Nie chcš żubrów

materiały prasowe
Bułgaria pragnie przyjšć z naszego kraju szeœć żubrów, trzy krowy i trzy byki, i na pewno je dostanie.

W paŸdzierniku ubiegłego roku na radzie ministrów œrodowiska Unii Europejskiej, polski minister zaproponował państwom unijnym pomoc w odtworzeniu siedlisk żubra na naszym kontynencie. Polski resort skierował propozycję do ministrów œrodowiska państw członkowskich.

Na poczštku lutego 2017 resort informował, że oprócz Bułgarii, zwierzętami zainteresowana była tylko Rumunia. Inne kraje zastanawiały się albo odmówiły. Na przykład, Holandia wskazała na zbyt mały obszar kraju i zbyt dużo mieszkańców, by mogła pozwolić sobie na wprowadzenie żubra.

Żubr został odtworzony na terenie Polski po wojnie. Obecnie mamy ponad 1500 sztuk tych zwierzšt - w Puszczy Białowieskiej, Puszczy Boreckiej i w Bieszczadach.

Promujšc akcję, polska strona stwierdziła, że wie, w jaki sposób chronić żubra i poprzez reintrodukcję gatunku na pozostałym obszarze kontynentu zwiększyć jego szanse na przeżycie i doprowadzić do stanu, jaki niegdyœ występował naturalnie w Europie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL