Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Małgorzata Wojtaczka: Kobieta na biegun

123RF
5 listopada leci do Punta Arenas w południowym Chile Małgorzata Wojtaczka, aby jako pierwsza Polka i jedna z kilku kobiet na œwiecie, rozpoczšć kilka dni póŸniej samotny marsz i dotrzeć bez wsparcia z zewnštrz do bieguna południowego. Wędrówkę rozpocznie od brzegu kontynentu, z zamarzniętej zatoczki Hercules Inlet. Przed niš 1200 kilometrów, czyli około 50 - 60 dni na nartach wœród œniegu i lodu.

Małgorzata musi być samowystarczalna. Cały marsz odbywa się bez żadnej asysty. Dlatego będzie cišgnšć za sobš ważšce około 100 kg specjalne sanie transportowe z całym sprzętem, żywnoœciš i paliwem niezbędnymi na dwa miesišce w Antarktyce. Dotarcie do bieguna powinno nastapić w połowie stycznia 2017.

Małgorzata Wojtaczka napotka temperatury od minus 20°C do minus 30°C, cišgły wiatr z południa o prędkoœci kilkanaœcie km/h, ale może spodziewać się także huraganowych wiatrów o prędkoœci ponad 100 km/h oraz burz œnieżnych i zamieci niosšcych "whiteout" ("białš ciemnoœć"). Dystans 1200 kilometrów na najzimniejszym, najsuchszym, najbardziej wietrznym kontynencie oznacza codzienny marsz przez około 20 km, w bardzo trudnym terenie, w tym przez szczeliny lodowcowe, szczególnie na poczštku i potem po przejœciu Gór Transantarktycznych. Ostatnie kilkaset kilometrów to pokonywanie zasp œnieżnych i wysokich do trzy metry "zastrug" - uformowanych przez wiatr wałów zmrożonego œniegu. Do tej pory spoœród Polaków, pokonujšc samotnie cały dystans od brzegu Antarktydy aż do Bieguna Południowego dotarł tylko Marek Kamiński.

Bieżšce relacje z przebiegu projektu "Samotnie na biegun" dostępne będš na Portalu Morskim.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL