Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzyka

Muzyczny hit w biurowcu

materiały
Polska Orkiestra Radiowa zagra przebojowe „Carmina burana” na dziedzińcu nowoczesnego warszawskiego budynku Focus.
Trudno wskazać inny utwór skomponowany w XX wieku, który zyskałby takš popularnoœć
W czasach, gdy kompozytorzy szukali nowych œcieżek twórczych, Carl Orff zwrócił się ku zamierzchłej przeszłoœci. I co więcej – „Carmina burana” powstały i odniosły pierwszy sukces w hitlerowskich Niemczech. Kompozytor cieszył się uznaniem w III Rzeszy, ale uniknšł uwikłania w hitlerowskš ideologię, co po II wojnie ułatwiło jego utworowi triumfalny marsz przez œwiat, a zaczerpnięty z niego hymn do Fortuny ozdobił niejeden film czy spektakl.
Carl Orff urodził się w 1895 roku w Monachium, zmarł tamże w przeżywszy 87 lat. Długo szukał własnego stylu, wreszcie z poczštkiem lat 30. zainteresował się muzykš dawnš. Efektem tego było powstanie muzycznego tryptyku, któremu Orff nadał tytuł „Trionfi”. Jego najbardziej znana i samodzielna częœć to „Carmina burana”.
 
Kompozytor sięgnšł do zbioru œredniowiecznych wierszy i pieœni z klasztoru benedyktynów w Beuern (po łacinie – Bura, stšd nazwa dzieła Orffa). Były to teksty o wesołym, czasem nawet sproœnym charakterze, sławišce kobiety, wino, uroki przyrody, œpiewane i zapisane przez mnichów oraz wędrownych studentów. Orff wybrał ponad 20 łacińskich utworów, a jako że był również z wykształcenia filologiem, sam dopisał jeszcze jeden – najpopularniejszy hymn do Fortuny. Wszystkie ozdobił muzykš o lapidarnej melodii, wyrazistym rytmie, prostej harmonii, barwnych brzmieniach i o niezwykłej sile witalnej. Tak powstała kantata sceniczna „Carmina burana”.
 
Składa się ona z trzech częœci. Pierwsza symbolizuje rozbudzanie się miłoœci wraz z naturš rozkwitajšcš wiosnš. Druga to pieœni œpiewane przy winie w gospodzie, trzecia poœwięcona jest znów miłoœci. Wszystkie pokazujš œredniowieczne spojrzenie na œwiat i życie podlegajšce kaprysom fortuny. Niezmienne sš prawa natury i wszechobecna miłoœć, los człowieka bywa bardzo różny, czego metaforš jest pieœń przypiekanego na rożnie łabędzia, kiedyœ pięknego ptaka pływajšcego po stawie.
 
W tym wykonaniu utworu Carla Orffa weŸmie udział ponad 220 artystów: Polska Orkiestra Radiowa, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Chór Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Chór Tibi Domine, Warszawski Chór Chłopięcy przy UMFC oraz œwietni soliœci œpiewacy: przede wszystkim Olga Pasiecznik, a także Krzysztof Kur i Konstantin Suchkov. Całoœciš będzie dyrygować szef artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, Michał Klauza.
„Carmina burana” zainauguruje nowy cykl koncertowy „Moc klasyki”, który będzie prezentował najbardziej popularne dzieła z kanonu muzyki klasycznej, a także koncerty tematyczne poœwięcone twórczoœci najwybitniejszych kompozytorów dawnych i współczesnych. Cykl w biurowcu Focus w Al. Armii Ludowej jest adresowany zarówno do poczštkujšcych melomanów jak i do koneserów, a także do osób poszukujšcych muzyki poza filharmoniš.
 
Koncert odbędzie się 2 grudnia, ale już można kupować bilety na  www.MocKlasyki.pl oraz w serwisach www.Biletyna.plwww.eBilet.pl.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL