Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Specjalna jednostka policji do działań przeciw terrorystom

Fotolia.com
Działania ofensywne przeciw terrorystom będzie prowadzić specjalna jednostka policji.

Minister spraw wewnętrznych i administracji planuje znowelizować ustawę o policji. Przewidywane jest utworzenie służby kontrterrorystycznej. Będzie ona prowadzić działania ofensywne przeciwko terrorystom i wspierać jednostki policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagajšcych użycia specjalistycznych sił i œrodków oraz specjalistycznej taktyki działania.

Nowo powołana służba będzie się składać z centralnego pododdziału kontrterrorystycznego policji – Biura Operacji Antyterrorystycznych, oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji. W uzasadnionych przypadkach jej funkcjonariusze będš mogli odstšpić od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby. Będzie tak, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia lub życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzšcego w bezpieczeństwo państwa.

Czym różniš się działania kontrterrorystyczne od antyterrorystycznych? Te pierwsze sš reaktywne (ofensywne), drugie zaœ prewencyjne (defensywne).

Antyterroryœci majš więc za zadanie zapobiec zamachowi terrorystycznemu w fazie jego planowania. Kontrterroryœci majš zaœ prowadzić operacje ratunkowe zwišzane z uwolnieniem przetrzymywanych zakładników, aresztować podejrzewanych o działalnoœć terrorystycznš, a w skrajnych przypadkach – likwidować ich.

Wszystkie te zadania wykonywane sš obecnie przez niezależne od siebie pododdziały antyterrorystyczne policji – Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz samodzielne pododdziały antyterrorystyczne policji. Jak jednak uzasadniajš przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sposób wykonywania zadań kontrterrorystycznych jest inny niż działania służby kryminalnej, œledczej i prewencyjnej. Dlatego trzeba utworzyć osobnš służbę kontrterrorystycznš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL