Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Ustawa o elektromobilności już ze zgodš rzšdu

Fotolia.com
Projekt ustawy majšcej przyspieszyć rozwój elektromobilnoœci przyjšł w czwartek rzšd.

Przepisy będš wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych oraz innowacyjnych form transportu. Ustawa zakłada budowę infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż głównych dróg. Do końca 2020 r. ma powstać 6,4 tys. punktów ładowania energiš elektrycznš oraz 70 punktów tankowania CNG.

Pierwszy etap uruchamiania ładowarek elektrycznych przypadnie na lata 2018 i 2019. Siec będzie budowana na zasadach rynkowych, z dofinansowaniem państwa. Jeœli do końca 2019 r. nie zostanie osišgnięta liczba stacji założona w planie, gminy będš musiały opracować plan rozwoju brakujšcej infrastruktury, a za budowę brakujšcych stacji ładowania będzie odpowiadał dystrybutor energii.

Ustawa przewiduje możliwoœć wprowadzenia przez samorzšdy stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy na paliwa alternatywne. Wprowadzenie stref nie będzie obligatoryjne, ale może ułatwić samorzšdom walkę z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Za wjazd do strefy użytkownicy pojazdów spalinowych będš płacić (maksymalnie 30 zł dziennie), a opłaty będš dochodem gminy.

Kupno auta na pršd ma być zwolnione z akcyzy, a firmy będš mogły dokonywać większych odpisów amortyzacyjnych. Do końca 2025 roku pojazdy elektryczne będš mogły korzystać z buspasów i za darmo parkować w płatnych strefach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL