Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Części napędzš eksport motoryzacji

Częœci i akcesoria do aut dominujš w eksporcie firm z sektora motoryzacyjnego
Fotolia
Do rozwoju sektora, zwłaszcza producentów z polskim kapitałem, przyczyniš się inwestycje w innowacyjnoœć.

Polska branża motoryzacyjna roœnie dzięki eksportowi. I to głównie częœci, a nie pojazdów. Według informacji, jakie podała branżowa firma analityczna AutomotiveSuppliers.pl, bazujšc na ostatnich danych Eurostatu, w pierwszych pięciu miesišcach tego roku wartoœć zagranicznej sprzedaży produkowanych w Polsce częœci i akcesoriów sięgnęła 4,8 mld euro. W tym samym czasie eksport samochodów osobowych i osobowo-towarowych wart był 3,2 mld euro.

Rodzimi liderzy

Częœci i akcesoria dominujš również w eksporcie tych firm z sektora motoryzacyjnego, które majš większoœciowy polski kapitał. Jak wynika z zestawienia 30 największych tego rodzaju przedsiębiorstw, sporzšdzonego przez Bank Zachodni WBK, Bisnode oraz Polskš Izbę Motoryzacji (PIM), znaczšcš grupš produktów eksportowych sš także pojazdy inne niż samochody osobowe. W grupie liderów jest Wielton, który produkuje przyczepy i naczepy. Kolejnym – produkujšcy autobusy Solaris. Spory udział w łšcznych przychodach polskich firm (w ub. roku obroty wspomnianej trzydziestki wyniosły 9,6 mld zł) majš producenci pojazdów specjalnych. To segment, w którym zamówień szybko przybywa. Przykładem jest firma Bocar budujšca samochody pożarnicze na różnych typach podwozi renomowanych marek: w cišgu ub. roku jej sprzedaż wzrosła o 47 proc.

Kolejna grupa firm o rosnšcym znaczeniu w branży to przedsiębiorstwa, których produkty nie muszš być przeznaczone bezpoœrednio dla przemysłu samochodowego, lecz w znacznej mierze sš przez niego wykorzystywane. To np. systemy telekomunikacyjne, nawigacyjne i sterujšce wytwarzane przez firmę Bury, odkuwki z firmy KuŸnia Polska, detale techniczne z tworzyw konstrukcyjnych firmy Splast czy produkowane przez Geyer & Hosaja dywaniki oraz opony do samochodów ciężarowych.

Na mocnej pozycji

– Polski sektor automotive jest bardziej zaawansowany i różnorodny, a jego specjalizacja jeszcze mocniejsza, niż wydaje się na pierwszy rzut oka – twierdzi Wojciech Żuk, dyrektor kredytowy ds. sektora motoryzacyjnego w BZ WBK. Równie korzystnie przedstawia się kondycja firm motoryzacyjnych z polskim kapitałem. Według wywiadowni gospodarczej Bisnode blisko 70 proc. przedsiębiorstw z branży produkcji autobusów, jak również częœci i akcesoriów jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej. W grupie producentów przyczep i naczep ten odsetek wynosi 65 proc. – Na tle innych branż to œwietny wynik. A zarazem dowód, że cała branża motoryzacyjna umacnia swojš pozycję w polskiej gospodarce – mówi Tomasz Starzyk z Bisnode.

Inwestujš w badania

Jednym z motorów napędowych rozwoju sektora jest innowacyjnoœć. Firmy zwiększajš nakłady na badania i rozwój, co przekłada się na większš efektywnoœć produkcji, a także na nowoczeœniejsze, bardziej konkurencyjne produkty. – Polska, jako kluczowy eksporter wyrobów przemysłu motoryzacyjnego, na równi z działalnoœciš produkcyjnš powinna inicjować i skutecznie wdrażać rozwišzania z zakresu B+R – uważa Roman Kantorski, prezes PIM. Jakie to ma znaczenie, pokazuje inwestycja Wieltonu: firma uruchomiła w ubiegłym roku centrum badawczo-rozwojowe, które pozwala wyeliminować błędy powstajšce w fazie prototypu i wdrażania do produkcji. Testujšc w nim naczepę przez dwa tygodnie, producent otrzymuje obraz tego, co mogłoby się z niš wydarzyć przy przebiegu pół miliona kilometrów.

Na rosnšce znaczenie polskiej branży motoryzacyjnej decydujšcy wpływ majš jednak zagraniczne koncerny, które w Polsce lokujš swojš produkcję. Przy ich udziale wartoœć produkcji sprzedanej całego sektora wyniosła w ubiegłym roku 138,5 miliarda złotych i w porównaniu z rokiem wczeœniejszym wzrosła o 11,2 proc. W Polsce sš już obecni najwięksi globalni producenci elementów i podzespołów, które dostarczane sš do fabryk samochodów. Sš to zarówno firmy, które kupiły polskie przedsiębiorstwa należšce wczeœniej do państwa lub prywatnych właœcicieli, jak i te, które wybudowały swoje fabryki w Polsce od podstaw. Jednym z przykładów prywatyzacji jest sprzedaż koncernowi Michelin fabryki Stomilu Olsztyn w 1995 r. Teraz to trzy zakłady produkcyjne oraz trzy zakłady produkcji komponentów, do tego biuro konstrukcyjne, centrum logistyki oraz grupa serwisów, zatrudniajšce ponad 4 tys. osób.

Według prognoz tegoroczny eksport branży pobije kolejny rekord, przekraczajšc wartoœć 26 mld euro.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL