Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Deweloperzy skarżš się premierowi

Przeszło 80 proc. inwestycji jest realizowanych z wykorzystaniem otwartych rachunków powierniczych.
AdobeStock
Polski Zwišzek Firm Deweloperskich nie chce likwidacji otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia.
Do premiera Mateusza Morawieckiego wpłynęła oficjalna skarga na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczy ona propozycji UOKiK eliminujšcej z rynku tego rodzaju rachunki. PZFD liczy, że dzięki skardze uda się zablokować prace nad zmianami przepisów. Marek Niechciał, prezes UOKiK, nie zamierza się jednak ugišć przed zwišzkiem. Zapowiada, że prace nad projektem likwidujšcym otwarte rachunki bez zabezpieczenia, będš toczy się dalej. Chodzi konkretnie o zmianę ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli tzw. ustawę deweloperskš. W tej chwili sš opracowywane założenia tego projektu.

Rachunkiem w rynek

– Likwidacja otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia zamknie drogę do rynku nowym firmom oraz doprowadzi do upadłoœci wielu małych deweloperów. Zostanš przede wszystkim duzi deweloperzy, którzy mogš liczyć m.in. na wsparcie kapitału zagranicznego. Te firmy będzie stać na stosowanie innych zabezpieczeń – ostrzega Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich. – Obowišzkiem państwa jest zapewnienie odpowiednich ram prawnych pozwalajšcych chronić konkurencję. Prezes UOKiK o tym zapomina. Tymczasem jego podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków do rozwoju nieskrępowanej i wolnej konkurencji oraz zapobieganie wszelkim nieprawidłowoœciom z tym zwišzanych – podkreœla Płochocki.
PZFD na poparcie swoich argumentów cytuje raport REAS przygotowany w 2017 r. na jego zlecenie. Dotyczy on roli otwartych rachunków powierniczych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Wynika z niego, że w ub.r. banki przeznaczyły na finansowanie tego budownictwa 6,2 mld zł. – Gdy deweloperzy stracš możliwoœć korzystania z otwartych rachunków, by utrzymać obecny poziom sprzedaży mieszkań, banki musiałyby przeznaczyć na finansowanie ich inwestycji 72 mld zł. Oznacza to kilkakrotny wzrost zaangażowania sektora bankowego w branżę deweloperskš, co jest nierealne, a tego UOKiK w ogóle nie bierze pod uwagę – tłumaczy Konrad Płochocki. PZFD twierdzi również, że UOKiK na poparcie swojej propozycji dotyczšcej likwidacji rachunków nie ma żadnych twardych argumentów. Jedynie straszy, że otwarty rachunek bez zabezpieczenia nie zapewnia skutecznej ochrony kupujšcym mieszkania i domy jednorodzinne w razie upadłoœci dewelopera. – A gdzie dowody czy analizy, które potwierdzałyby tę tezę? – pyta się dyrektor Płochocki.

Kupujšcy też ważni

Prezes UOKIK konsekwentnie broni swoich racji. – Ochrona konsumentów na rynku usług deweloperskich nie może być słabsza niż w innych sektorach. Mam tu na myœli np. turystykę i banki – mówi Marek Niechciał. – Obecnie wyjeżdżajšc na wakacje, jesteœmy lepiej chronieni przed upadłoœciš organizatora niż kupujšc mieszkanie. Otwarte rachunki stosowane przez deweloperów nie dajš konsumentom właœciwej ochrony. W rzeczywistoœci nie zabezpieczajš interesów kupujšcych mieszkanie przed skutkami upadłoœci dewelopera – wyjaœnia prezes Niechciał. I podaje kolejny przykład na poparcie swoich racji. – Pienišdze klienta banku chronione sš przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. A przecież klient, który bierze kredyt na kilkaset tysięcy złotych na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, nie może być klientem drugiej kategorii. Nie może być gorzej chroniony niż turysta, który jedzie na wakacje, czy klient, który składa w banku swoje oszczędnoœci – mówi Marek Niechciał. – Kupujšcemu mieszkanie należy się wysoka ochrona, której obecne przepisy nie gwarantujš. W tej chwili to konsument, a nie deweloper, ponosi ryzyko tego, że blok nie będzie dokończony. Pozostanie z kredytem do spłacenia, bez mieszkania, które jest inwestycjš życia. Dlatego będziemy zmieniać ustawę deweloperskš i zlikwidujemy otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Te propozycje sš przemyœlane i służš realizacji polityki mieszkaniowej przyjętej przez rzšd, która zakłada ochronę właœnie tego, który oszczędnoœci swojego życia, często wieloletni kredyt, przeznacza na zakup mieszkania. Jestem pewien, że rachunki otwarte z zabezpieczeniem wejdš do oferty, jak tylko zmieni się prawo. Wiem, że nasze propozycje budzš sprzeciw deweloperów, ale najważniejsze dla branży powinno być bezpieczeństwo pieniędzy wpłacanych przez ich klientów. Jeżeli deweloper nie może zapewnić klientom odpowiedniej ochrony, to nie powinien budować mieszkań – twierdzi twardo prezes Niechciał. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL