Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

To dorośli kupujš tabletki ellaOne

123RF
Polska może stać się drugim po Węgrzech krajem Europy, w którym pigułka ellaOne zostanie zakazana. Specjaliœci uważajš, że lepszy byłby kompromis w postaci podniesienia wieku dostępnoœci pigułki.

Planowany całkowity zakaz sprzedaży ellaOne, zwanej potocznie „pigułkš po", sprawi, że Polska byłaby jednym z niewielu krajów Europy niedopuszczajšcych wcale użycia tego œrodka. Nawet Włochy pozwalajš na sprzedaż tabletki osobom od 18. roku życia, a Agencja Leków na Malcie, gdzie do niedawna obowišzywał zakaz sprzedaży jakichkolwiek œrodków antykoncepcyjnych, rozważa dopuszczenie sprzedaży ellaOne bez recepty.

Jak podkreœla prof. Romuald Dębski z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ellaOne nie jest pigułkš wczesnoporonnš.

– Jej substancjš czynnš jest octan uliprystalu, który opóŸnia jajeczkowanie, nie dopuszczajšc do zapłodnienia – tłumaczy prof. Dębski. I dodaje, że moment owulacji opóŸnia się o pięć dni, podczas których plemniki tracš żywotnoœć i nie sš w stanie dotrzeć do komórki jajowej.

Zastosowana przez kobietę będšcš w cišży, ellaOne nie powoduje przerwania istniejšcej już cišży.

W kwietniu 2015 roku ellaOne uzyskała status leku dostępnego bez recepty. Wštpliwoœci obecnego kierownictwa resortu zdrowia dotyczš dostępnoœci dla nastolatek. Jednak z badania przeprowadzonego w listopadzie 2016 roku przez Millward Brown we współpracy z prof. Violettš Skrzypulec-Plintš, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Œlšskiego Uniwersytetu Medycznego, na temat stosowania œrodków antykoncepcyjnych i opinii farmaceutów o takich lekach wynika, że osoby poniżej 18. roku życia stanowiš niespełna 2 proc. kupujšcych. Największš grupę klientów aptek kupujšcych pigułkę stanowiš osoby w wieku 25–30 lat.

Jak wynika z danych firmy badawczej QuintilesIMS, od kiedy produkt zaczšł być dostępny bez recepty, jego sprzedaż nie wzrosła i od stycznia do sierpnia 2016 r. wynosiła 143 695 sztuk, podczas gdy w całym 2015 r. – 179 359 sztuk. W dodatku stopień penetracji rynku, okreœlany przez odsetek kobiet w wieku 15–49 lat, jest w Polsce jednym z najniższych w Europie i w 2015 r. wynosił 2,9 proc., co plasuje Polskę na 22. miejscu w zestawieniu obejmujšcym 24 kraje. QuintilesIMS podkreœla, że pigułkę można było kupić jedynie w co drugiej polskiej aptece.

Coraz częœciej pojawiajš się głosy, że zamiast całkowicie zakazywać sprzedaży ellaOne, lepszym rozwišzaniem byłoby wprowadzenie restrykcji w jej zakupie, takich jak np. w Finlandii, gdzie bez recepty mogš jš kupić wyłšcznie posiadacze karty aptecznej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL