Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Pokaż oko, a powiem coś o twoim sercu

Shutterstock
Podobnie jak paznokcie i włosy, siatkówka ludzka może dostarczyć wielu informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, w tym ryzyka rozwoju choroby serca. Nowy algorytm głębokiego uczenia się prognozuje to ryzyko.

Obecne metody wykrywania problemów sercowo-naczyniowych obejmujš szereg kosztownych i skomplikowanych testów. Zespół badaczy z Google i Verily Life Sciences wymyœlił niedawno sposób osišgnięcia takiego samego rezultatu poprzez zastosowanie algorytmu głębokiego uczenia się.

Aby algorytm nauczył się rozpoznawać choroby serca pokazano mu prawie 300 000 obrazów dna oka oznaczonych informacjami dotyczšcymi chorób serca, palenia tytoniu, ciœnienia krwi, wieku czy BMI (Body Mass Index). Teraz wystarczy, że spojrzy na zdjęcie i potrafi oszacować pięcioletnie ryzyko zachorowania. Robi to szybciej i taniej niż stosowane obecnie procedury medyczne.

Algorytm został również zaprojektowany w taki sposób, aby informować, na czym koncentrował się, by postawić diagnozę. Ocenia on wiele cech naczyń krwionoœnych oka i potrafi okreœlić, które z nich wzbudziły jego zaniepokojenie, wišżšc je z nadciœnieniem czy paleniem tytoniu. Co ciekawe, na pytanie, na czym skupiał się algorytm, szukajšc korelacji z BMI, nie zgłosił żadnego wyraŸnie rozpoznawalnego zestawu cech, sugerujšc, że widzi na siatkówce wzory, których w ogóle nie widać.

Naukowcy ocenili, że zestaw 300 000 skanów jest w rzeczywistoœci zbyt mały dla systemu samouczšcego się, a dostarczenie większej iloœci danych spowoduje poprawę skutecznoœci działania programu. Oznacza to, że, w przewidywalnej perspektywie czasu, badanie serca będzie przeprowadzane za pomocš spojrzenia w oczy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL