Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Czarne chmury nad Jackiem Kurskim

Fotorzepa, Piotr Guzik
Prokuratura ma zbadać okolicznoœci składania ofert kandydatów w konkursie na szefa telewizji publicznej.

Sšd Rejonowy dla Œródmieœcia w Warszawie uchylił we wtorek postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub œledztwa w sprawie możliwoœci popełnienia przestępstwa w zwišzku z wyborem prezesa TVP Jacka Kurskiego jesieniš 2016 r. Wniosek o zbadanie okolicznoœci przeprowadzenia konkursu złożył jeden z kandydatów na to stanowisko, były działacz opozycji antykomunistycznej, publicysta i reżyser Bogdan Czajkowski.

– Sprawa wraca do prokuratury, sšd wskaże prokuraturze czynnoœci do przeprowadzenia – powiedział nam Dariusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Ziembiński i Partnerzy. Jego zdaniem Jacek Kurski złożył swojš ofertę w konkursie na prezesa TVP z opóŸnieniem.

O wštpliwoœciach zwišzanych z tym konkursem kilka razy pisaliœmy w „Rzeczpospolitej".

15 wrzeœnia 2016 r. o godz. 16 minšł termin składania dokumentów w konkursie na prezesa TVP. Regulamin przewidywał, że odpowiednie dokumenty trzeba dostarczyć do Wydziału Podawczego Sejmu. Opierajšc się na relacjach dwóch œwiadków, napisaliœmy, że Kurski co prawda pojawił się w wydziale tuż przed godz. 16, jednak potem przez około 20 minut kserował dokumenty, a jego asystent donosił mu brakujšce papiery. Tymczasem z regulaminu wynika, że „pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie", a „odrzuceniu podlegajš oferty (...) złożone po wyznaczonym terminie", czyli po godz. 16.

Po naszej publikacji do prokuratury wpłynęło kilka zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Jednio z nich złożył bezpoœredni œwiadek Czajkowski. Jednak Prokuratura Okręgowa już w grudniu 2016 roku wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Co ciekawe œledczy zapoznali się z nagraniami z monitoringu udostępnionego przez Sejm z jednej z trzech kamer umieszczonych w Wydziale Podawczym Sejmu. Z naszych informacji wynika, że œledczy otrzymali zapis monitoringu, który mnoży wštpliwoœci co do czasu, gdy była składana oferta przez Kurskiego. Zestawiajšc kilka dowodów np. bilingi rozmów telefonicznych i analizę obrazu z uwidocznionym zegarem naœciennym dokładnie można stwierdzić kiedy w biurze zostały złożone dokumenty przez Kurskiego.

Prokuratura uznała jednak, że nie doszło do złamania prawa, bowiem nie badała całej procedury zwišzanej ze składaniem dokumentów, ale tylko to czy doszło do poœwiadczenia nieprawdy. Nie stwierdziła tego, bo na kopercie z dokumentami Kurskiego nie przybito godziny ich złożenia, lecz datę dziennš, a ta się zgadzała.

Zdaniem Presserwisu, w protokole, który otrzymali członkowie Rady Mediów Narodowych, jako godzina złożenia dokumentów przez Kurskiego wpisana była godz. 15.58. Choć na kopercie Kurskiego brak było wpisu godziny jej złożenia. Sam Kurski w rozmowie z portalem wpolityce.pl zaprzeczył, by spóŸnił ze składaniem dokumentów.

Dariusz Ziembiński nie ma wštpliwoœci że oferta złożona po terminie nie powinna zostać w ogóle otwarta, lecz odesłana do adresata.

Do Rady Mediów Narodowych wpłynęły wtedy oferty 23 kandydatów. W połowie paŸdziernika 2016 r. Rada stwierdziła, że konkurs wygrał Kurski.

Poprosiliœmy we wtorek biuro prasowe TVP o komentarz do postanowienia sšdu. Nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL