Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Magdalena Ogórek wysłała list do muzeum POLIN: To jest haniebne

tv.rp.pl
- Nikt nie ma prawa kneblować pytań historyka i dziennikarza - napisała Magdalena Ogórek w liœcie do dyrektor Muzeum Żydów Polskich POLIN.

W Muzeum Historii Żydów Polskich powstała wystawa z okazji 50. rocznicy Marca '68. Oprócz pamištek zwišzanych z tym wydarzenie, pojawiły się również współczesne przykłady antysemityzmu. Wœród nich wpisy Magdaleny Ogórek oraz Rafała Ziemkiewicza.

Czytaj więcej: Wpis Magdaleny Ogórek przykładem antysemityzmu w muzeum POLIN

"Haniebny postępek Muzeum POLIN postrzegam jako kolejny wyraz opresyjnej propagandy politycznej" - napisała wczoraj Magdalena Ogórek na Twitterze.

Dziennikarka wezwała muzeum do przeprosin. W przeciwnym wypadku zapowiedziała skierowanie sprawy do sšdu.

"To, co Państwo zrobiliœcie jako muzeum, jest haniebne" - napisała Magdalena Ogórek w liœcie do dyrektor muzeum.

"Obecnie muzeum odeszło zupełnie od swoich funkcji społecznych, jawnie angażujšc się w politykę, zapominajšc o ważnym przekazie prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP - ostatnio muzeum dzieli i pomawia Polaków" - czytamy dalej.

"Doskonale wiemy - Państwo i ja, że mój tweet nie jest przejawem antysemityzmu. Jest przejawem niezgody na zakłamywanie prawdy o stalinizmie - o okresie, o którym wcišż trudno dyskutuje się w Polsce, bowiem wszelkie pytania natychmiast knebluje się sprawdzonš metodš: oskarżeniem o antysemityzm" - przekazała dziennikarka.

"Podanie mojego tweeta jako przykład “współczesnego antysemityzmu” traktuję jako kolejny wyraz politycznej opresji. W zwišzku z powyższym wzywam do natychmiastowego wycofania (w terminie do 3 dni) z wystawy częœci dot. mnie oraz publicznych przeprosin - w przeciwnym wypadku wystšpię na drogę sšdowš, domagajšc się jak najwyższego odszkodowania, które przeznaczę dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych, na wsparcie wystawy o ofiarach i katach stalinizmu" - poinformowała Ogórek.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL