Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Amerykański fundusz NBM: „Gremi dobrze rokuje”

Marcus Brauchli, współzałożyciel i partner zarzšdzajšcy funduszu inwestycyjnego North Base Media.
wikipedia
„To unikalna kombinacja tradycyjnych i innowacyjnych aktywów mediowych” – mówi Marcus Brauchli, współzałożyciel i partner zarzšdzajšcy funduszu inwestycyjnego North Base Media. Fundusz właœnie zwiększył zaangażowanie w notowanej na rynku NewConnect spółce Gremi Media SA (m.in. wydawca dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet”).

Po transakcji North Base Media ma już 5-proc. udział w kapitale akcyjnym Gremi Media SA. Dlaczego fundusz zdecydował się zainwestować w Gremi?

North Base Media inwestuje w innowacyjne, właœciwie zarzšdzane spółki medialne działajšce na rynkach o tendencjach wzrostowych. Tam gdzie rozpowszechnienie smartfonów i technologii cyfrowych zwiększa zapotrzebowanie na korzystanie z mediów na wszelkich platformach. Wierzymy, że unikalne połšczenie tradycyjnych i innowacyjnych zasobów medialnych Gremi Media, a także oddanie zespołu, który uprawia dziennikarstwo najwyższej próby, dobrze rokuje.

Czytaj więcej

Amerykański fundusz dokupuje akcje Gremi Media

To również powody zwiększenia zaangażowania funduszu już po debiucie giełdowym Gremi?

Kluczowy był cały ostatni rok, w czasie którego bliżej poznaliœmy kierownictwo Gremi. Nabraliœmy przekonania, że ten zespół będzie umiał poruszać się na trudnym, szybko zmieniajšcym się rynku medialnym.

Kolejne kroki North Base Media? Zwiększenie pakietu akcji?

Aktualnie nasza pozycja w firmie jest satysfakcjonujšca, ale oczywiœcie jesteœmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczšce działań, które mogłyby okazać się korzystne dla Gremi.

North Base Media specjalizuje się w inwestycjach na całym œwiecie w biznesy mediowe produkujšce m.in. wysokiej jakoœci treœci newsowe czy ekonomiczne. Miesięcznie spółki, w których ma udziały NBM, docierajš na œwiecie do ponad 110 milionów cyfrowych użytkowników (w tym mobilnych), angażujš odbiorców w 1,5 mld aktywnoœci w mediach społecznoœciowych, przetwarzajš ponad 15 mld stron analiz danych, generujš ponad 1 mld odsłon wideo i umożliwiajš operatorom telekomunikacyjnym udostępnianie 1 mld ludzi darmowych danych. Partnerami-założycielami amerykańskiego funduszu skupionego na inwestowaniu w spółki mediowo-technologiczne sš Marcus Brauchli – były wydawca „The Wall Street Journal" i „The Washington Post", oraz Sasa Vucinic, menedżer z wieloletnim doœwiadczeniem w firmach inwestycyjnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL