Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

UOKIK zaczšł analizę rynku reklamy w Polsce. Na pierwszy ogień – telewizja

Stock Adobe
Szeœć analiz rynku mediów prowadzi obecnie Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – poinformował dziœ urzšd kierowany przez Marka Niechciała.

Pod lupš znalazły się rynek prasy, drukarni, platform internetowych oraz płatnej telewizji i dostarczania Internetu. Najnowsze dotyczy rynku reklamy.

– Prowadzimy już szeœć analiz rynku dotyczšcych mediów. M.in. sprawdzamy relacje między wydawcami prasy a kolporterami, analizujemy również stopień koncentracji drukarni prasowych. Chcemy wiedzieć, jaka sytuacja panuje na rynku medialnym, czy jakieœ spółki nie nadużywajš pozycji dominujšcej oraz, czy nie dochodzi do zakłócania konkurencji – mówi cytowany w komunikacie Marek Niechciał.

Najnowsze badanie dotyczy rynku reklamowego. - Z sygnałów, które otrzymujemy, wynika, że w niektórych segmentach w tej branży może występować duża koncentracja, co może prowadzić do zakłóceń konkurencji. W pierwszej kolejnoœci sprawdzimy rynek reklamy telewizyjnej - dodaje Marek Niechciał.

Nie można wykluczyć, że najnowsze badanie ma zwišzek ze słabš kondycjš finansowš mediów publicznych: Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Nie cichnš spory o to, czy kierowana przez Jacka Kurskiego TVP traci udział w widowni (a to przekłada się na jej udział w rynku reklamy).

Z kolei analizy rynku płatnej telewizji majš zapewne zwišzek z czekajšcš na decyzję urzędu fuzjš UPC Polska i Multimedia Polska.

Jak przypomina UOKIK, badania rynku dostarczajš informacji o tym, jak wyglšda dany sektor, jaki jest stopień koncentracji i stan konkurencji. Urzšd wysyła wytypowanym przedsiębiorcom ankiety ze szczegółowymi pytaniami.

Urzšd podkreœla, że to informacje „z pierwszej ręki", od spółek, które najlepiej znajš danš branżę, dlatego badania rynku sš bardzo ważne dla UOKiK.

Przedsiębiorcy mogš w swoich odpowiedziach przedstawić problemy, z którymi się spotykajš i przekazać inne spostrzeżenia.

- Dzięki nim możemy zareagować na nieprawidłowoœci – np. wtedy, gdyby okazało się, że jeden z przedsiębiorców nadużywa swojej pozycji dominujšcej, albo gdyby transakcja dotyczšca przejęcia jakiejœ spółki mogłaby istotnie ograniczyć konkurencję – podaje urzšd.

UOKIK nie podał na jakim etapie sš wymieniona analizy. Z wczeœniejszych wypowiedzi polityków wynika, że rzšd PiS zamierza „repolonizować" media, czyli ograniczać udział kapitału zagranicznego w spółkach działajšcych w tym sektorze.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL