Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Gremi Park stawia na AR i VR

W kompleksie w Nieporazie do tej pory powstawały obrazy filmowe i gry, teraz ma to być centrum rozwoju nowoczesnych technologii AR i VR.
materiały prasowe
Spółka Grzegorza Hajdarowicza będzie rozwijać technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistoœci. Nakłady inwestycyjne mogš sięgnšć 50 mln euro.

Rozwijajšce się dynamicznie technologie AR i VR (augmented reality, virtual reality, czyli rzeczywistoœć rozszerzona i wirtualna) to nowe obszary zainteresowania Grzegorza Hajdarowicza. Dlatego kontrolowana przez przedsiębiorcę Grupa Gremi kupiła obiekt Alvernia Studios.

Jaki potencjał drzemie w technologiach AR i VR?

24 paŸdziernika 2017 r. odbędzie się konferencja „AR/VR Tech Summit” na terenie Gremi Park w Nieporazie pod Krakowem. Eksperci i praktycy spróbujš odpowiedzieć na pytanie, czy wirtualna i rozszerzona rzeczywistoœć to chwilowa moda czy też technologie, które zrewolucjonizujš życie. Jakie sš najsilniejsze trendy w rozwoju tych technologii, w jakich branżach i sektorach znajdš one zastosowanie i w jakiej perspektywie? W programie konferencji przewidziane sš wystšpienia eksperckie, case studies oraz debaty. Zaplanowano trzy œcieżki tematyczne: AR/VR w grach wideo, w medycynie oraz sekcja polskich startupów VR-owych.

Futurystyczny kompleks kojarzony jest jako największe i najnowoczeœniejsze w naszym kraju studio filmowe, w którym powstały polskie i międzynarodowe produkcje, np. „Gorejšcy krzew" Agnieszki Holland, „Essential Killing" Jerzego Skolimowskiego, „Arbitraż" Nicholasa Jareckiego, „Œluby panieńskie" Filipa Bajona czy też „Disco polo" Macieja Bochniaka. Grzegorz Hajdarowicz ma co prawda na koncie produkcję kilku obrazów, jednak to nie ta dziedzina przycišgnęła przedsiębiorcę do podkrakowskiego Nieporazu.

– Produkcja filmowa będzie dalej realizowana przez Alvernia Studios, firmę założyciela Stanisława Tyczyńskiego, jako osobna działalnoœć, z kolei aktywnoœć zwišzana z nowymi technologiami, której koncepcję bazowš opracował Stanisław Tyczyński, będzie rozwijana i realizowana przez nowš spółkę Gremi Park – deklaruje Grzegorz Hajdarowicz. – AR i VR to technologie, które powstały parę dekad temu, jednak dopiero dziœ przeżywajš okres największego rozwoju. Majš zastosowanie nie tylko w kinematografii i rozrywce, ale też – na razie w większym stopniu – w biznesie, marketingu, komunikacji, kulturze, nauce i medycynie. Doœć wspomnieć, że koncern Apple właœnie wprowadził rozszerzonš rzeczywistoœć w najnowszym systemie iOS 11. Tak więc to najlepszy moment, by zainwestować w ten rosnšcy i przyszłoœciowy obszar – dodaje.

Wartoœć projektu Gremi Park szacowana jest na ok. 100 mln euro (blisko 430 mln zł). Z tego 50 mln euro przypada na wartoœć nieruchomoœci – to ponad 13 ha gruntów i nowoczesnych zabudowań o powierzchni 16,5 tys. mkw. Druga połowa to wartoœć wstępnie szacowanych nakładów niezbędnych do stworzenia centrum AR/VR.

Spółka Gremi Park będzie chciała pozyskać do przedsięwzięcia inwestorów zewnętrznych. Niewykluczony jest debiut na NewConnect.

– Inwestujemy w technologie z olbrzymim potencjałem. Tak jak Alvernia Studio, stawiane w jednym rzędzie ze słynnymi wytwórniami Pinewood i Babelsberg, o lata wyprzedziło możliwoœci technologiczne polskiej kinematografii, tak teraz nadszedł czas na zrobienie kolejnego milowego kroku. Kompleks jest znakomicie skomunikowany z autostradš A4 i położony w jednym z największych skupisk ludnoœci w Europie: to 8 mln mieszkańców w promieniu 100 km – podsumowuje Hajdarowicz.

Przedsiębiorca jest głównym akcjonariuszem giełdowego KCI, do którego należy spółka Gremi Media, wydawca m.in. „Rzeczpospolitej" i „Parkietu".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL