Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Sukces oferty Gremi Media

Pozyskaliœmy do akcjonariatu Gremi Media Grupę RUCH oraz grono polskich i zagranicznych inwestorów – mówi prezes giełdowego KCI Grzegorz Hajdarowicz.

Zakończyła się prywatna oferta akcji Gremi Media. Z jakim skutkiem?

Spółka KCI konsekwentnie realizuje strategię rozwoju grupy. Jednym z elementów planu jest przekształcenie Gremi Media ze spółki znajdujšcej się pod kontrolš jednego podmiotu w spółkę publicznš, czyli maksymalnie transparentnš i wycenianš przez rynek. I mamy sukces. Na tym etapie pozyskaliœmy inwestorów, którzy objęli 14,6 proc. akcji.

„Na tym etapie' – jaki jest więc docelowy poziom udziału, jaki majš mieć akcjonariusze mniejszoœciowi?

Docelowo chcemy, by KCI kontrolowało 60 proc. akcji Gremi Media. Cały czas rozmawiamy z kolejnymi potencjalnymi inwestorami. Myœlę, że następne transakcje będš miały miejsce w cišgu tego oraz kolejnego roku – już na zasadzie transakcji pakietowych.

Kiedy Gremi Media zadebiutuje na giełdzie?

Jeszcze w tym miesišcu złożymy wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na NewConnect. Myœlę, że debiut odbędzie się w IV kwartale, oczekuję, że w paŸdzierniku.

5 proc. papierów objęła spółka z grupy RUCHu ale z drugiej strony KCI objęło 5 proc. papierów podmiotu kontrolujšcego RUCH.

Z punktu widzenia KCI to bardzo dobre rozwišzanie. Zainwestowaliœmy w spółkę, która jest mocnym graczem na rynku dystrybucji, ma plany rozwoju. Pozyskaliœmy tym samym poważnego inwestora branżowego dla Gremi Media. Liczę na współpracę na poziomie operacyjnym, jest wiele sfer, które możemy rozwijać.

Czy KCI będzie zwiększać udział w Grupę RUCH?

To sprawa otwarta, na tym etapie nie ma żadnych decyzji.

Kim sš pozostali nowi akcjonariusze Gremi Media?

To zagraniczni i polscy inwestorzy, którzy docenili nasz program stworzenia w Polsce odpowiednika „Financial Timesa", docenili naszš aktywnoœć w obszarze cyfrowym i znaczny wzrost udziału obszaru digital w ogólnych przychodach (digital to m.in. e-wydania, płatne serwisy cyfrowe, reklama na portalach internetowych czy e-commerce generowany przez portale eGazety, Nexto i e-Kiosk – red.). Docenili też wysokš cytowalnoœć oraz plany rozwojowe. To generalnie inwestorzy bardziej finansowi, którzy liczš na zyskownš inwestycję kapitałowš, choć sš niewštpliwie zorientowani na rynek mediów i technologii.

Cena w ofercie została ustalona na 147 zł za akcję, co daje wycenę całego Gremi Media na poziomie ponad 251 mln zł... To poziom satysfakcjonujšcy zarzšd. Jak wspomniałem inwestorzy liczš na to, że zakup akcji będzie dobrym interesem. Myœlę, że w cišgu najbliższych kilku lat wycena Gremi Media znaczšco się zwiększy dzięki konsekwentnej realizacji strategii.

Czy Gremi Media będzie się rozwijać organicznie czy także przez przejęcia?

Jeœli pyta pan o tytuły prasowe, to na rynku nie ma za bardzo czego przejmować, bo dziœ uważam, że nie ma sensu utrzymywania zróżnicowanego portfolio. Nasza grupa medialna powinna iœć w œciœle wyspecjalizowanym kierunku – ma to być odpowiednik „Financial Timesa", czyli produkt premium dla wymagajšcego odbiorcy. Budujemy media, które patrzš na œwiat przez pryzmat ekonomii i prawa, ale które nie stroniš od polityki i kwestii społecznych.

Oczywiœcie Gremi Media to nie tylko prasa, bo w portfelu mamy również e-Kiosk – największego w Polsce dystrybutora e-prasy, Compress – firmę PR czy MM Conferences – organizatora warsztatów i konferencji. Nigdy nie można wykluczyć wzmacniania tych dodatkowych segmentów działalnoœci.

Czy Gremi Media będzie spółkš dywidendowš?

Zakładamy, że w przyszłoœci tak. Zamierzamy też dalej inwestować w rozwój.

Czy zapowiedŸ dekoncentracji mediów w Polsce wywołuje pana niepokój?

Jak rozumiem ma to dotyczyć zagranicznego kapitału, więc jako obywatel Polski, przedsiębiorca, poœrednio akcjonariusz grupy mediowej z polskim kapitałem, nie jestem tym szczególnie zaniepokojony. Oczywiœcie, trzeba się liczyć z reperkusjami, jeœli chodzi o standardy wolnoœci słowa. Liczę że Gremi Media będzie oazš wolnoœci, co doceniš czytelnicy i prenumeratorzy.

O wolnych mediach mówił niedawno na placu Krasińkich prezydent Donald Trump, słuchałem tego przemówienia osobiœcie z drugiego rzędu, przede mnš siedzieli najważniejsi politycy obozu rzšdzšcego. Mam nadzieję, że wszyscy wzięli sobie te słowa do serca. Nawiasem mówišc fakt, że ambasada amerykańska przydzieliła mi takie miejsce, odczytuję jako uznanie dla całej grupy medialnej, którš reprezentuję.

Samo KCI chce przejœć z GPW na NewConnect. Na jakim etapie jest ta operacja?

Rozmawiamy o tym z zarzšdem GPW. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić operację bez koniecznoœci ogłaszania wezwania. Jak każdy nowatorski pomysł, także kwestia zmiany parkietu musi zostać dogłębnie przeanalizowana i jest wyzwaniem. GPW musi sobie odpowiedzieć, czy w dzisiejszych czasach pozwalać spółkom na delisting czy zapewnić elastycznoœć. Podsumowujšc – procedujemy, ale chciałbym zaznaczyć ze nie ma żadnej presji na zmianę parkietu jak najszybciej, równie dobrze może się to wydarzyć za dwa, trzy lata.

KCI działa także w segmencie nieruchomoœci – jako pre-deweloper. Jakie sš plany rozwoju w tym obszarze?

Zawarliœmy umowę przedwstępnš sprzedaży ostatnich gruntów wchodzšcych w skład projektu Gremi Business Park. Niewykluczone, że spółka zaangażuje się w projekt deweloperski w Brazylii, ale to raczej kwestia po wyborach prezydenckich w tym kraju, czyli 2019 r.

Generalnie w KCI mamy wiele pomysłów na dalszy rozwój. To prawda, że w strategii mówimy o kryzysie, z jakim przyjdzie się zmierzyć polskiej gospodarce w najbliższych latach. Mimo wszystko uważam, że okazji do robienia œwietnych interesów w naszym kraju nie brakuje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ogłosimy nowy, ciekawy projekt. Œwiat należy do odważnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL