Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Marki Polskie

Mocne krajowe marki wspierajš polskš gospodarkę

Statuetki Polska Marka odebrali przedstawiciele firm, do których należš najmocniejsze marki wybrane w 12 branżowych kategoriach. W tym roku w czterech z nich zmienił się lider zestawienia.
Fotorzepa/
Łšczna wartoœć 330 najcenniejszych polskich znaków towarowych wynosi obecnie 64,7 miliarda złotych. Pierwszš trójkę zestawienia tworzš: Orlen, Biedronka i PKO Bank Polski, które w sumie sš warte prawie 11 mld zł.

– Rozwój polskich firm i ekspansja zagraniczna jest jednym z najważniejszych filarów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - napisał wicepremier Mateusz Morawiecki w liœcie odczytanym podczas œrodowej gali rankingu najcenniejszych polskich marek.

Już po raz 13. „Rzeczpospolita" przy współpracy firmy doradczej Acropolis Advisory ocenia 330 krajowych znaków towarowych pod względem ich wartoœci oraz siły i mocy rynkowej.

Trudniejszy rok

Wyceniana na ponad 3,9 mld zł paliwowa marka Orlen po raz dziewišty otwiera listę 330 najdroższych polskich brandów. Na podium rankingu ponownie znalazły się też Biedronka i PKO Bank Polski.

Po dynamicznym wzroœcie wycen polskich marek w poprzedniej edycji rankingu tegoroczna 13. nie jest dla częœci z nich udana. 143 uczestników zestawienia zanotowało spadek wyceny i w rezultacie łšczna wartoœć 330 najcenniejszych polskich znaków towarowych wynosi obecnie 64,7 mld zł, czyli o ok. 0,9 mld zł mniej niż rok wczeœniej.

– Spadki miały miejsce zarówno wœród gigantów, jak i marek zamykajšcych ranking. Jednak to pierwsza dziesištka, odpowiadajšca za ponad jednš trzeciš wartoœci całego zestawienia, wytyczyła trend – podkreœla Marcin Anklewicz z firmy doradczej Acropolis Advisory. Zwraca uwagę, że szeœć marek z pierwszej dziesištki zanotowało spadki wartoœci. Wœród nich jest lider rankingu Orlen, który stracił 13 proc. ze swej wyceny. O 10 proc. mniej niż przed rokiem jest dziœ warta najmocniejsza marka finansowa, PKO BP – wycenione obecnie na ponad 3,2 mld zł.

Z brandów na podium jedynie Biedronka, flagowa marka potentata handlu detalicznego, zwiększyła w cišgu minionego roku swojš wartoœć (o 4 proc., do ponad 3,8 mld zł), tym samym zmniejszajšc do 114 mln zł różnicę dzielšcš jš od lidera.

Spadki i przetasowania miały też miejsce w rankingu porównujšcym moc marek w 12 branżowych kategoriach – łšcznie 175 marek ma teraz mniejszš moc oddziaływania na konsumentów niż przed rokiem. To przyczyniło się do zmiany lidera w czterech kategoriach. Na pozycję najmocniejszej marki spożywczej awansował Olej Kujawski, tytuł lidera mocy na rynku piwa zdobył Żywiec (wieloletni lider Tyskie musiał się zadowolić drugim miejscem). W branży odzieżowo-obuwniczej najmocniejszš polskš markš okazał się Lasocki, który zakończył 7-letnie panowanie Reserved, zaœ na lidera mocy w usługach awansował Pracuj.pl – marka czołowego portalu z ofertami pracy.

Młody sukces

Już po raz szósty rankingowi najcenniejszych polskich marek towarzyszył konkurs Młoda Marka Sukcesu, w którym „Rzeczpospolita" promuje ambitne firmy budujšce dobre, rodzime znaki towarowe. Uczestnicy konkursu majš nie tylko okazję pochwalić się swoimi osišgnięciami ale też dostać praktycznš nagrodę. Jest niš kampania reklamowa warta 400 tys. zł.

W tym roku zdobyła jš młoda marka technologiczna SALESmanago Marketing Automation, która należy do krajowej spółki Benhauer i firmuje innowacyjny system automatyzacji marketingu dla branży e-commerce. Kapituła konkursu, Rada Polskich Marek, złożona z szefów znanych polskich firm, przyznała też wyróżnienie, które otrzymałš Maestro – wiodšca marka wędliniarska Zakładów Mięsnych Henryk Kania.

Opinie

Michał Stawecki | dyrektor marketingu Apart

Od lat naszš strategiš jest budowanie i utrzymywanie silnej pozycji brandu Apart. Coroczna wygrana zobowišzuje nas, by doskonalić nasze propozycje i rozwišzania, wybierać te, które dla klientów okazujš się najlepsze. Siła marki, jej przycišganie, prestiż to prawdziwa miara sukcesu na rynku – dziœ wydaje się to dużo bardziej oczywiste, ale jeszcze choćby dziesięć lat temu niekoniecznie. Tytuł najmocniejszej polskiej marki utwierdza nas w przekonaniu, że podejmujemy słuszne działania marketingowe, pozwalajšce utrzymać się marce na szczycie. Zdobycie tytułu najmocniejszej marki choćby jeden raz jest już sukcesem, ale prawdziwym wyzwaniem jest utrzymanie pozycji. Rozwijamy kolejne marki, jak np. Albert Riele – markę szwajcarskich zegarków, mamy nadzieję, że któregoœ dnia i one znajdš się w gronie najsilniejszych marek.

Rafał Nachyna | dyrektor zarzšdzajšcy Pracuj.pl

Œrednio co minutę w serwisie Pracuj.pl pojawia się nowa oferta pracy, stšd hasło „SprawdŸ, czy nie szukasz", którym inspirowaliœmy do częstego sprawdzania, co słychać na rynku pracy w naszej specjalizacji. Wiemy, że osoby pracujšce chcš być na bieżšco z aktualnymi ofertami, więc w 2016 roku intensywnie pracowaliœmy nad tym, by te najciekawsze, najlepiej dopasowane oferty dostarczać użytkownikowi w dogodnym dla niego miejscu i czasie. W lipcu udostępniliœmy nowš aplikację mobilnš Pracuj.pl, która zbiera bardzo dobre recenzje. Dbamy o czas kandydatów, udostępniajšc funkcje maksymalnie ułatwiajšce wysłanie życiorysu do pracodawcy, jak możliwoœć aplikowania profilem użytkownika. Stawiamy na mobilnoœć i personalizację serwisu dla użytkowników, strategię będziemy kontynuować w 2017 roku.

Najcenniejsze marki

3,94 mld zł

z takš wartoœciš marki Orlen obronił w 2016 r. swojš pierwszš pozycję w rankingu.

PKN Orlen od lat jest największš firmš w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Płocki koncern znany jest głównie z produkcji paliw płynnych prowadzonej w Polsce, Czechach i na Litwie. W naszym kraju posiada ponad jednš trzeciš detalicznego rynku paliw i prawie 1,8 tys. stacji.

3,82 mld zł

sięgnęła wartoœć marki Biedronka, urosła w rok o 4 proc.

Biedronka to najmocniejsza w branży marka i od wielu lat œcisła czołówka najcenniejszych szyldów w Polsce. Firma rozwija się w szybkim tempie, w 2016 r. jej obroty wzrosły 10,8 proc., do ok 40 mld zł (9,8 mld euro). Firma ma ok. 2,7 tys. sklepów, uruchamiajšc po kilkadziesišt rocznie. Zatrudnia już 55 tys. osób.

3,24 mld zł

z takim rezultatem PKO BP utrzymał w 2016 r. trzeciš pozycję w rankingu wartoœci marek.

PKO BP jest dla Polaków synonimem banku i liderem naszego rynku bankowego. Prowadzi 6,78 mln rachunków, 7,8 mln kart bankowych i 0,84 mln kredytowych. Udział w rynku depozytów to 17,3 proc., a kredytów – 17,6 proc. Stawia na nowoczesnoœć: już 2 mln jego klientów „bankuje" z urzšdzeń mobilnych.

Najmocniejsze marki

Słodycze i lody

Wedel konsekwentnie prowadzi w tej kategorii od lat. Firma kończy w tym roku 166 lat, reklamami chce dotrzeć do nowych generacji. Przewaga nad rywalami jest wyraŸna.

Produkty żywnoœciowe

Olej Kujawski to nowy laureat w kategorii żywnoœć. Po skoku mocy marki pokonała ona wieloletnich liderów, jak Winiary czy Lubella. Firma jest liderem rynku olejów jadalnych.

Napoje bezalkoholowe

Tymbark już po raz szósty wygrywa kategorię napojów. Marka odpowiada za ok 30 proc. rynku, w 2016 r. obchodziła jubileusz 80-lecia działalnoœci na rynku.

Napoje alkoholowe

Żywiec wraca na pozycję lidera, pokonujšc markę Tyskie, od lat prowadzšcš w kategorii. Firma mocno inwestuje w marketing, poszerza też ofertę o nowe produkty.

Odzież i obuwie

Z ósmego na pierwsze miejsce awansowała marka Lasocki. Należy do sieci CCC. W 2015 roku Lasocki odpowiadał za 40 proc. sprzedaży detalicznej CCC.

Produkty niespożywcze

Apart od lat wygrywa w kategorii, wraz z innymi jubilerami. Na tle rynku ma największš sieć salonów, buduje też markę zegarmistrzowskš Albert Riele.

Kosmetyki i higiena

Ziaja już po raz szósty okazała się najmocniejszš polskš markš kosmetyków. Wspiera jš stale rozwijana oferta produktów oraz szybka ekspansja firmowych sklepów Ziaja dla Ciebie.

Media i wydawnictwa

TVN utrzymał w rankingu pozycję lidera. Potwierdził, że jest silnš markš, na co nie majš wpływu ani zawirowania na rynku, ani zmiany właœcicielskie.

Telekomunikacja

Pierwsze miejsce w kategorii firm telekomunikacyjnych czwarty rok z rzędu należy do Play. Moc marki komórkowej sieci roœnie, podobnie jak jej pozycja w branży.

Handel

Komfort po raz drugi wygrywa kategorię. Firma jest liderem sprzedaży dywanów i materiałów na podłogi. Poza sieciš salonów inwestuje też mocno w swój sklep internetowy.

Usługi

Pracuj.pl wróciło na pozycję lidera, przeskakujšc O2. Serwis jest liderem, jeœli chodzi o zamieszczanie ofert zatrudnienia w internecie. Teraz promuje się wœród szukajšcych pracy.

Finanse

PKO BP utrzymuje pozycję lidera w kategorii finansowej niezmiennie od 2006 r., czyli od wprowadzenia jej do rankingu. Jednak w tej edycji przewaga nad resztš banków zmalała.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL