Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Bezpieczniej w powietrzu, wraz z dronami

123rf.com
Kraje Unii poparły umowę o zreformowaniu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA z uwzględnieniem dronów, uspokajajšc branżę, która obawiała się fiaska tego projektu.

Eurodeputowani i przedstawiciele krajów członkowskich osišgnęli w30 listopada wstępne porozumienie w sprawie długo oczekiwanej reformy EASA, która przewiduje ponadto obowišzek rejestrowania dronów przez ich właœcicieli, jeœli będš niebezpieczne dla transportu lotniczego.

Kilka krajów Unii wyrażało następnie różne krytyczne uwagi o elementach kompromisu, co skłoniło Estonię, przewodniczšcš gremiom Unii do odroczenia głosowania majšcego ostatecznie zatwierdzić to porozumienie, poczštkowo przewidziane na 20 grudnia.

Za zbyt skomplikowany wymóg uznano zwłaszcza koniecznoœć rejestrowania w krajowych władzach dronów o energii kinetycznej powyżej 80 dżuli wynikajšcej z ich masy i maksymalnej prędkoœci. Parlament Europejski nalegał poczštkowo na ich rejestrowanie przy wadze powyżej 250 gramów, ale to również wywołało sprzeciw kilku krajów. Estonia dała członkom Unii czas do 22 grudnia na dalsze analizowanie umowy i ostateczne poparcie jej.

- Naszš odpowiedzialnoœciš jest zapewnienie, by przepisy dotyczšce lotnictwa cywilnego uwzględniały nowe aspekty, w tym rosnšce używanie dronów. Dzięki temu porozumieniu mamy nowe reguły, spełniajšce dzisiejsze potrzeby -- oœwiadczył estoński minister gospodarki i infrastruktury, Kadri Simson po zatwierdzeniu projektu reformy EASA.

Zarówno producenci jak piloci naciskali na udzielenie poparcia temu projektowi, bo ich zdaniem należy jak najszybciej wprowadzić nowe ramy prawne dotyczšce dronów. Na koniecznoœć uregulowania tej kwestii wskazywał incydent z paŸdziernika, gdy dron uderzył w samolot lšdujšcy w Kanadzie, w Europie też było kilka przypadków niemal kolizji dronów z samolotami pasażerskimi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL