Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Kolejny bunt pracowników Ryanair. Przewoźnik na to „Bez znaczenia”

Bloomberg
Piloci Ryanaira założyli ogólnoeuropejski komitet pracowniczy. Dla linii to „bez znaczenia”.

Problemy Ryanaira w negocjacjach płacowych z pilotami nadal trwajš. Po fiasku rozmów z portugalskimi pilotami, 5 z nich oœwiadczyło, że sš przedstawicielami nowo powstałego komitetu pracowniczego. Celem komitetu sš negocjacje między pracownikami a Ryanairem, szczególnie w kwestii rodzaju zawieranych umów. To właœnie umowami o pracę zamiast tzw. œmieciówek skusiły do odejœcia pilotów z Ryanaira konkurencyjne linie Norwegian. Konkurencja gwarantuje swoim pracownikom takie luksusy, jak płatny urlop.

Inicjatywa portugalskich pilotów, którzy powołali Europejski Komitet Przedstawicieli Pracowników (European Employee Representative Committee – EERC) zyskała poparcie Portugalskiego Zwišzku Pilotów Lotnictwa Cywilnego (SPAC), którego prezes Alfredo Mendonca wezwał Ryanair w specjalnym liœcie, do „pilnych negocjacji z przedstawicielstwem pracowników". Piloci powołali Komitet po fiasku rozmów z liniš i w nadziei, że uda się wywrzeć silniejszš presję na przewoŸnika, by ten zaczšł dogadywać się z pracownikami na szczeblu ogólnoeuropejskim.

- W raz z odpowiednim wsparciem SPAC, piloci w odpowiednim czasie wynegocjujš porozumienie z Ryanairem – dodał optymistycznie w liœcie Alfredo Mendonca.

Optymizm nie jest jednak całkiem uzasadniony. Ryanair nie zamierza bowiem, zgodnie z filozofiš swojego szefa Micheala O'Leary'ego, negocjować z ogólnofirmowym zwišzkiem pracowników. Zamiast tego zamierza nadal stosować się do funkcjonujšcego od 20 lat systemu negocjacji z pracownikami poszczególnych baz Ryanair. Komitety pracowników istniejš w 90 bazach przewoŸnika.

– Ten list od portugalskich zwišzków jest tak samo bez znaczenia, jak te od angielskich, irlandzkich, włoskich czy ich marionetkowego EERC – stwierdził pogardliwie rzecznik Ryanaira w wypowiedzi dla irlandzkiego „Independent".

-Podczas gdy te zwišzki pilotów wysyłajš do mediów nic nieznaczšce listy, Ryanair kontynuuje negocjowanie istotnych podwyżek bezpoœrednio z załogami kolejnych baz – dodał rzecznik przewoŸnika.

Mimo tysięcy odwołanych lotów Ryanair wydaje się być nadal bardzo pewny siebie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL