Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Nowe problemy prawne Airbusa w Stanach

Bloomberg
Airbus stwierdził niedokładnoœci w dokumentach przekazanych władzom USA dotyczšce sprzedaży sprzętu wojskowego i usług, wcišgajšc po raz pierwszy ten kraj w skandal tylko europejski

Prezes Airbusa uprzedził na poczštku paŸdziernika o możliwych wysokich grzywnach będšcych konsekwencjš œledztw w W. Brytanii i Francji ws. korzystania z poœredników przy sprzedaży samolotów cywilnych, ale dodał, że za wczeœnie jeszcze na szacowanie wielkoœci i terminu tych kar w Europie czy wyniku nowych ustaleń w Stanach.

Grupa z Tuluzy zmniejszyła kwartalny zysk operacyjny o 4 proc. do 697 mln euro z powodu mniejszych dostaw samolotów, ale potwierdziła wzrostu rocznego zysku operacyjnego i zysku na akcję o kilka procent, zasobów gotówki podobnych do 1,4 mld euro z 2016 r. i dostaw 720, a przynajmniej ponad 700 samolotów cywilnych oraz dojœcie pod koniec dekady do równowagi finansowej programu A350. Airbus zamierza pozbyć się do 2019 r. obcišżeń finansowych programu samolotu wojskowego A400M — ogłosił analitykom dyrektor finansowy Harald Wilhelm. W następnej dekadzie program A350 ma być rentowny, osišgnšć marżę wyższš od A330 — dodał.

Te informacje wywołały na giełdzie wzrost cen akcji Airbusa o ponad 4 proc., ale ten dobry obraz uległ pogorszeniu przez informację o wykryciu przez Airbusa niedokładnoœci w dokumentach przekazywanych Departamentowi Stanu o eksporcie technologii wojskowej, nawet jeœli Airbus występuje nadal o licencje na ten ekspert, zgodnie z obowišzujšcymi przepisami ITAR, które decydujš też o korzystaniu z prowizji i poœredników. Wady te wykryto podczas audytu pod koniec 2016 r., potwierdzono je w wewnętrznym przeglšdzie zakończonym w III kwartale.

Dyrektor Wilhelm zapewnił, że jego grupa nie ujawniła żadnych tajemnic dotyczšcych technologii amerykańskiej, kwestia ogranicza się do korzystania z poœredników i prowizji zgodnie z częœciš 130 przepisów ITAR. Nie potrafił powiedzieć, czy ujawnienie tych niedokładnoœci może skłonić resort sprawiedliwoœci USA, który dotšd trzymał się z dala od europejskich postępowań, do wszczęcia œledztwa.

Osoba znajšca sprawę podała, że niedokładnoœci dotyczyły nazwisk poœredników i wysokoœci wypłaconych prowizji. Podobne uchybienia stały się powodem œledztw w W. Brytanii i Francji. Airbus ma nadzieję, że ujawnienie ich przez firmę i pełna współpraca w œledztwach może zapewnić mu podobnš ugodę, jakš w tym roku zawarł Rolls-Royce na sumę 680 mln dolarów

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL