Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Seul trafiony w 83 procentach

materiały prasowe
Na bilety na rejsy LOT z Warszawy do Seulu jest większy popyt, niż zakładano. Dlatego linia zwiększa oferowanie na tej trasie.

Pierwszy Dreamliner na tej trasie wystartował 19 paŸdziernika 2016. Do połowy paŸdziernika 2017 z tego połšczenia skorzystało 67 tys. pasażerów. Œrednie wypełnienie samolotów wyniosło 83 proc. Dobry wynik linia zawdzięcza rosnšcemu ruchowi turystycznemu i zwiększajšcemu się biznesowi między Europš Œrodkowš i Koreš Południowš.

— Sukces połšczenia między Warszawš a Seulem przekroczył nasze oczekiwania — przyznaje mówi Adrian Kubicki, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT-u.

— W ubiegłym roku, jako nowy przewoŸnik na koreańskim rynku, rozpoczynaliœmy sezon zimowy z trzema rejsami tygodniowo. Pół roku póŸniej zwiększyliœmy ofertę do pięciu rejsów w tygodniu teraz chcemy latać do Seulu codziennie – dodaje.

Linie lotnicze otwierajšc nowe połšczenia dalekiego zasięgu, a takim sš rejsy Warszawa-Seul zazwyczaj dajš sobie dwa lata na osišgnięcie rentownoœci. W tym przypadku wiadomo, że ten okres zostanie wyraŸnie skrócony. Wczeœniej w naszym regionie bezpoœrednie połšczenia do Korei na trasie Seul-Praga oferowały czeska CSA i koreańskie Korean Airlines. Korzystali z niego również Polacy. Zdecydowana większoœć latała jednak z przesiadkš we Frankfurcie.

Bezpoœrednie połšczenie LOT przyczyniło się do wzrostu liczby pasażerów podróżujšcych na tej trasie. Od stycznia do maja 2017 r. pasażerów podróżujšcych wyłšcznie z Polski do Korei Południowej i było o 42 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wczeœniej. Bezpoœrednie połšczenie spodobało się także Koreańczykom, którzy nie tylko majš swoje fabryki w Europie Œrodkowej — w Polsce, na Słowacji i w Czechach, ale i turystom. Koreańczycy również przesiadajš się w Polsce w podróżach do krajów Europy Zachodniej.

Rosnš przewozy cargo na tej trasie.

—Współpracujemy z największymi koreańskimi koncernami technologicznymi w zakresie eksportu i importu towarów między Koreš Południowš, Polskš i regionem Europy Œrodkowej takich jak Samsung, LG, Philips, General Motors, 3M, Hyundai i Kia. Dzięki bezpoœredniemu połšczeniu, jesteœmy największym eksporterem okreœlonych produktów do Korei Południowej. Tygodniowo na pokładach Dreamlinerów przewozimy np. od 20 do 30 ton aronii" – podsumowuje Adrian Kubicki.

Z myœlš o pasażerach podróżujšcych na tej trasie LOT wprowadził specjalne menu i napoje, natomiast system rozrywki pokładowej dostępny jest w koreańskiej wersji językowej. Na pokładzie zawsze znajduje się osoba z personelu pokładowego mówišca po koreańsku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL