Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Co dalej z Lotniskiem Chopina? Decyzja w 2025 roku

Fotorzepa/Rafał Guz
W okolicach 2025 r. należy podjšć decyzję o dalszym losie Lotniska Chopina w zwišzku z otwarciem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - mówi pełnomocnik rzšdu ds. CPK Mikołaj Wild. Powtarza, że uruchomienie CPK oznacza zamknięcie warszawskiego portu dla ruchu cywilnego.

- Pozostaje pytanie, co z tym atrakcyjnym terenem - to jest 600 hektarów niemal w centrum miasta - skomunikowanym dwoma trasami szybkiego ruchu i kolejš. Mamy 10 lat na podjęcie tej decyzji. Po jednej stronie sš względy obronnoœci, jest tam również lotnisko wojskowe. A po drugiej stronie sš koszty utrzymania tych 600 hektarów - mówił Wild w Sejmie, odpowiadajšc na pytania posłów w sprawie planu budowy Centralnego Portu Lotniczego.

- Wydaje mi się, że każdy wariant jest możliwy. Te decyzje powinny być podjęte gdzieœ w okolicach 2025 roku, żeby tuż po przeniesieniu ruchu z Lotniska Chopina do portu Solidarnoœć, mogły ruszyć prace adaptacyjne - powiedział Wild.

Port lotniczy "Solidarnoœć" ma powstać w miejscowoœci Stanisławów w gminie Baranów. Jak mówił w ubiegłym tygodniu Wild, przedstawiajšc koncepcję CPK, pierwszy samolot ma odlecieć z Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie 2027 roku.

- Abyœmy mogli myœleć w sposób poważny o tym przedsięwzięciu, musimy od razu jasno powiedzieć: ruch cywilny musi zakończyć swoje istnienie na Lotnisku Chopina. Natomiast port Chopina to nie tylko ruch cywilny. To także realizacja okreœlonych zadań zwišzanych z obronnoœciš. I tutaj decyzja jest jeszcze przed nami - mówił wówczas Wild.

Rzšd w ten wtorek miał się zajšć koncepcjš Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale ostatecznie punkt ten nie znalazł się w porzšdku obrad.

Pytany w tym tygodniu o przyczynę, Wild powiedział w radiu TOK FM, że został poproszony "o dokonanie jeszcze kilku ustaleń". "Naturalnie jest, że każda wštpliwoœć musi być wyjaœniona do cna" - dodał zapewniajšc jednoczeœnie, że Koncepcja budowy portu jest bez zarzutu. Zaprzeczył, by wštpliwoœci były zwišzane z kosztami inwestycji.

Najbliższe dwa lata ma być okresem przygotowawczym do inwestycji. Koszt CPK to ok. 31-35 mld zł. Jak mówi Wild, decyzje dotyczšce ewentualnego inwestora w budowie portu jeszcze nie zapadły.

Premier Beata Szydło we wtorek na konferencji prasowej powiedział, że "w najbliższym czasie, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy na ten temat (CPK - PAP) rozmawiać, dyskutować".

Zgodnie z przyjętym w kwietniu rozporzšdzeniem w tej sprawie CPK ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobš węzłach: lotniczym oraz kolejowym.

27 kwietnia br. wydano rozporzšdzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rzšdu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Został nim Mikołaj Wild.

Jednym z argumentów przemawiajšcych za budowš Centralnego Portu Lotniczego jest to, że warszawskie Lotnisko Chopina - największy port w kraju, obsługujšcy ok. 38 proc. ruchu pasażerskiego w Polsce - zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowoœci. Stołeczny port w 2016 roku obsłużył 12,8 mln pasażerów, a w tym roku - według szacunków - ma to być 14 mln. Przez pierwsze osiem miesięcy br. port obsłużył 10,4 mln pasażerów – to o 24 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Niektórzy eksperci twierdzš, że przepustowoœć Lotniska Chopina wynosi 20 mln osób rocznie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL