Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Oferty na Air Berlin złożone

Bloomberg
Kandydaci do przejęcia aktywów Air Berlin złożyli zarzšdcom masy upadłoœciowej oferty w wymaganym terminie 15 wrzeœnia

- W wyznaczonym terminie do godz. 14.00 otrzymaliœmy kilka propozycji, które musimy teraz szczegółowo ocenić — stwierdził jeden z rzeczników zbankrutowanej linii bez ujawniania innych szczegółów Według osoby zwišzanej z negocjacjami, pištkowy termin nie był ostateczny i w razie pojawienia się w najbliższych dniach nowych ofert zostanš również rozpatrzone.

Linia zatrudniajšca 8 tys. ludzi ogłosiła utratę płynnoœci 15 sierpnia po rezygnacji głównego udziałowca, Etihad Airways z dalszego finansowania jej. Rzšd Niemiec przyznał jej kredytu pomostowy 150 mln euro na najbliższe miesišce funkcjonowania.

Większoœć potencjalnych kupujšcych jest zainteresowana flotš 140 samolotów i działkami czasowymi startów i lšdowań samolotów tej linii, a nie kupowaniem jej w całoœci. Lufthansa złożyła ofertę na aktywa Air Berlin — powiedział jeden z jej rzeczników. Nieoficjalnie wiadomo, że proponuje 100 mln euro za 90 samolotów, zwłaszcza flotę austriackiej filii Niki i 38 maszyn wynajmowanych od Air Berlin.

easyJet interesuje się ok. 40 samolotami; sam ogłosił, że złożył ofertę na częœć działalnoœci Air Berlin i dodał, że ze względu na wiele niepewnoœci wokół tej linii nie jest pewne dojœcie do tej transakcji.

Niki Lauda powiedział prasie austriackiej, że z Condorem, liniš Thomasa Cooka złoży wspólnš ofertę za ok. 100 mln euro na linię Niki i 17 samolotów Air Berlin.

Rodzinna firma logistyczna Zeitfracht chce kupić oœrodek dystrybucji frachtu, dział serwisowania Air Berlin i jej regionalnš filię LGW z 20 samolotami Bombardiera. Chińska LinkGlobal jest też zainteresowana, ale poprosiła o więcej czasu do 21 wrzeœnia na sprecyzowanie oferty.

Niemiecki inwestor Hans Rudolf Wöhrl zaproponował kupno całej Air Berlin w transzach za łšcznš sumę 500 mln euro. B. prezes firmy energetycznej EnBW, Utz Claassen przeznaczył 100 mln euro na kupno Air Berlin i obiecał zainwestować w niš dodatkowo 600 mln — podał „Handelsblatt".

Komitet wierzycieli zbierze się 21 wrzeœnia dla omówienia propozycji, a 25 wrzeœnia powinien dokonać wyboru kupujšcego/kupujšcych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL